CỤM THANH TRA KHU VỰC TÂY NGUYÊN: Làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp

Cập nhật: 12/01/2021 09:27

Năm 2020, thanh tra các tỉnh Tây Nguyên tích cực tham mưu cho cấp uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), nhất là rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và thực hiện nhiều giải pháp tích cực như tăng cường đối thoại, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành trong giải quyết dứt điểm vụ việc ngay tại cơ sở.

Lãnh đạo Thanh tra Cụm Thanh tra Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua. Ảnh: NP

Trong năm, toàn Cụm đã triển khai 566 cuộc thanh tra hành chính về chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, quản lý, bảo vệ rừng, đầu tư xây dựng, việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh… Qua đó, phát hiện sai phạm với số tiền 179,3 tỷ đồng; trong đó, Thanh tra Kon Tum phát hiện 11 tỷ đồng và 450.622 mđất; Thanh tra  Đăk Nông phát hiện sai phạm 80,7 tỷ đồng;  Lâm Đồng 34,9 tỷ đồng và 503 ha đất… Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 63,4 tỷ đồng , kiến nghị xử lý khác 96,6 tỷ đồng và xử lý sai phạm 4.695 ha đất.Đã thu hồi nộp ngân sách 29,6 tỷ đồng.

Kiến nghị xử lý trách nhiệm 420 tập thể, 938 cá nhân; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 25 vụ việc vi phạm nghiêm trọng. Trong đó, Kon Tum chuyển hồ sơ 4 vụ việc; Đăk Nông chuyển 11 vụ việc; Lâm Đồng chuyển 3 vụ việc và Thanh tra Đăk Lăk chuyển 7 vụ.

Thanh tra chuyên ngành đã tiến hành 2.189 cuộc  thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực như: Vệ sinh an toàn thực phẩm; hành nghề y dược tư nhân; kinh doanh du lịch và quảng cáo; vật tư nông nghiệp, vận tải, xăng dầu; khoa học công nghệ; hoạt động của tổ chức nghề luật sư, đấu giá tài sản… Qua đó, phát hiện sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân số tiền là 20,9 tỷ đồng.

Cụm đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo duy trì thường xuyên công tác tiếp dân theo đúng quy định. Tiếp 11.162 lượt công dân đến KN,TC, kiến nghị, phản ánh. Nhận 16.715 đơn thư các loại.

Sau khi xem xét, phân loại số đơn nhận được, có 11.263 đơn đủ điều kiện để xem xét, xử lý. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính toàn Cụm là 891 đơn. Đã giải quyết xong 701 đơn KN,TC, đạt 78,68%.

Thanh tra các tỉnh trong cụm đã triển khai được 84 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết KN,TC.

Thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ (TTCP), Cụm đã tham mưu UBND các tỉnh thành lập các tổ công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc KN,TC phức tạp, tồn đọng, kéo dài và đề xuất giải quyết 56 vụ việc. UBND các tỉnh tiến hành giải quyết, ra văn bản trả lời, thông báo chấm dứt thụ lý và tổ chức đối thoại với công dân 40 vụ việc.

Thông qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), thanh tra các tỉnh trong cụm phát hiện 10 vụ vi phạm có dấu hiệu tham nhũng phải chuyển cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể: Lâm Đồng chuyển 3 vụ và Đăk Lăk 7 vụ.

Toàn cụm đã tổ chức 156 lớp, 1.848 đợt tuyên truyền pháp luật về KN,TC và PCTN cho 104.683 lượt người tham dự; cấp phát 77.470 tờ rơi, tờ gấp các loại đến cơ sở.

Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua khen thưởng, công chức và người lao động trong ngành Thanh tra đã đăng ký danh hiệu thi đua và nhiệt tình hưởng ứng; chấp hành nghiêm các quy định về thời gian, giờ giấc làm việc; mặc trang phục ngành, đeo thẻ công chức khi thi hành công vụ; không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Hầu hết công chức và người lao động có trách nhiệm cao trong công tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cụm đã hưởng ứng tốt các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”…

Chánh Thanh tra tỉnh Kon Tum kiêm Cụm trưởng Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Tây Nguyên nhận xét, thanh tra các tỉnh thuộc Cụm đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức triển khai kịp thời các phong trào thi đua nên đã đạt được kết quả cao trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN cũng như các nhiệm vụ khác được giao.

Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Việc thực hiện phong trào thi đua chưa thật sự toàn diện, chưa sôi nổi; do công tác chuyên môn nhiều nên công chức trong ngành ít có thời gian tham gia các hoạt động phong trào. Việc tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt chưa kịp thời, chưa thường xuyên.

Năm 2021, thanh tra trong cụm sẽ tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội của các cơ quan hành chính các cấp, trong đó tập trung thanh tra các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; mua sắm tài sản; việc thực hiện chương trình chính sách xã hội tại địa phương; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, giải quyết KN,TC và PCTN.

Tham mưu giải quyết các vụ việc được cấp trên giao kịp thời, đảm bảo thời gian, không để đơn quá hạn. Nâng cao chất lượng giải quyết KN,TC; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của TTCP; phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% trong thời hạn quy định của pháp luật đối với các vụ việc mới phát sinh. Chú trọng việc thi hành quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

Triển khai thanh tra trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo kế hoạch và các cuộc thanh tra đột xuất khi được cấp có thẩm quyền giao.

 

Ảnh: Lãnh đạo Thanh tra Cụm Thanh tra Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua. Ảnh: NP

theo Ngọc Phó – Báo Thanh tra

Tin liên quan