Hà Nam tăng cường cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng

Cập nhật: 25/12/2020 13:34

Ngày 24/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2020, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo theo dõi, đôn đốc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thông báo kết luận, kết quả kiểm tra, giám sát, rà soát của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng; quyết liệt chỉ đạo, xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm trong tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh trật tự được bảo đảm. Công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và tinh thần cải cách tư pháp.

Năm 2020, ngành Công an điều tra làm rõ 325/350 vụ phạm pháp hình sự (đạt 92,8%); tiếp nhận, giải quyết 456/495 tin báo, tố giác tội phạm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, quản lý thị trường, hải quan, cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng được thực hiện đồng bộ.

Năm 2020, toàn ngành Thanh tra triển khai 212 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính, chuyên ngành đối với trên 1.500 tổ chức, cá nhân; phát hiện 665 tổ chức, cá nhân có sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm, đảm bảo ổn định tình hình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy, năm 2021, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng.

Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện nghiêm Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên; quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; phát huy tính chủ động của cơ quan bảo vệ pháp luật trong tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Hà Nam tăng cường phối hợp giữa cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, hình sự, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt quy định của Đảng, Nhà nước và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay khi mới phát sinh; xử lý nghiêm các địa phương, đơn vị đùn đẩy, né tránh để đơn thư kéo dài, coi đây là một trong những tiêu chí để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

 

 

theo Thanh Tuấn – Báo Thanh tra

Tin liên quan