Huyện Minh Hóa (Quảng Bình): Nỗ lực phát triển kinh tế – xã hội

Cập nhật: 01/11/2022 09:40

“Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn; Huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã nỗ lực phát triển về mọi mặt của đời sống, đạt được những bước tiến quan trọng, toàn diện về kinh tế – xã hội; giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh; từng bước nâng cao đời sống nhân dân ổn định, bền vững”

Kỳ họp thứ 7 khoá XX của HĐND huyện Minh Hoá

Năm 2022, huyện Minh Hóa đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid – 19. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã đoàn kết, đồng lòng, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, tập trung mọi nguồn lực, rà soát các nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu trong kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid – 19 nhưng kinh tế của huyện tiếp tục và duy trì nhịp tăng trưởng.

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế đã có dấu hiệu tăng trưởng mạnh và đạt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, các lĩnh vực kinh tế – xã hội trong quý III và tháng 9 năm 2022 tăng trưởng như sau: Về nông nghiệp: Tổng sản lượng lương thực ước đạt 99,5%. Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc toàn huyện hiện có 32.935 con, tăng 1,69% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 97,75 so với kế hoạch. Về thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa Quý III năm 2022 ước đạt 259,1 tỷ đồng, tăng 11,2%; 9 tháng ước đạt 845,7 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng Quý III năm 2022 ước đạt 26,867 tỷ đồng, tăng 79,2%; 9 tháng ước đạt 82,8 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 05/9/2022: 41.446,7 triệu đồng; đạt 124,5% kế hoạch. Công tác thu hút đầu tư đạt hiệu quả, huyện đã hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng phân khu phía Nam xã Hóa Tiến và tổ chức công bố quy hoạch theo quy định; Chương trình xây dựng nông thôn mới, được UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các địa phương, phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh trên tuyến biên giới của huyện Minh Hóa được duy trì ổn định. Công tác dân tộc luôn được các cấp chính quyền huyện Minh Hóa đặc biệt quan tâm.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách xã hội. Đảm bảo đời sống của người có công cao hơn hoặc bằng đời sống cộng đồng dân cư, không còn hộ chính sách thuộc diện hộ nghèo. Triển khai kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 15/02/2022 về đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực huyện Minh Hóa năm 2022. Tổ chức 04 lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn. Tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao đời sống nhân dân địa phương.

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo huyện Minh Hoá năm 2022

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Minh Hóa luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt chính trị, tư tưởng; thực hiện thống nhất, đúng trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, linh hoạt, sáng tạo về hình thức; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, công tác chính sách tiền lương, tiền công; Thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải và trợ giúp pháp lý. Công tác chứng thực, hộ tịch đảm bảo kịp thời, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Xác định phát triển kinh tế – xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và nhà nước đề ra, để đảm bảo cuộc sống phát triển bền vững, đời sống của người dân ngày một nâng cao. Để phát huy được những tiềm năng sẵn có tại địa phương, thời gian tới, huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ. Tập trung triển khai thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trên địa bàn huyện. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân tinh thần yêu nước, khơi dậy sức mạnh lòng dân để chung tay phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Tin liên quan

- Cập nhật: 30/11/2022 10:01
- Cập nhật: 30/11/2022 08:57
MASTERISE HOMES CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG SALES GALLERY KIÊM LIFESTYLE HUB QUY MÔ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM TẠI THE GLOBAL CITY - Cập nhật: 30/11/2022 08:47
MobiFone – thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn nhất năm 2022 với nhân sự ngành Viễn thông, công nghệ - Cập nhật: 29/11/2022 17:59
KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG - Cập nhật: 29/11/2022 15:07
- Cập nhật: 29/11/2022 14:44
- Cập nhật: 29/11/2022 14:43
TP.HCM đăng ký nước sạch theo số định danh cá nhân - Cập nhật: 29/11/2022 14:22
- Cập nhật: 29/11/2022 10:13
- Cập nhật: 29/11/2022 10:10