Quảng Nam: Giải quyết khiếu nại đạt hơn 90% số đơn thuộc thẩm quyền

Cập nhật: 13/11/2020 08:49

Ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2020, các cơ quan quản lý Nhà nước ở tỉnh đã tổ chức tiếp 9.644 lượt/10.016 người, giảm 11,5% số lượt tiếp so với cùng kỳ năm trước. Có 26 đoàn nhiều người thuộc huyện Núi Thành, Duy Xuyên, Phú Ninh và TP Tam Kỳ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam tiếp công dân khiếu kiện Dự án Bách Đạt An (thị xã Điện Bàn). Ảnh: N.P

Trong đó, Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tiếp 109 vụ việc với 125 lượt, 443 người và có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Toàn tỉnh tiếp nhận 7.686 đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN,TC), phản ánh, kiến nghị, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Nội dung KN chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, quyền sử dụng đất, đề nghị giao sổ đỏ đất cho người dân đặt mua đất nền, chế độ chính sách, hộ nghèo, tư pháp…

Giải quyết 181/201 vụ KN hành chính thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ hơn 90%. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành thẩm tra, xác minh, giải quyết 11/11 vụ KN của UBND tỉnh giao. Tham mưu UBND tỉnh xử lý, giải quyết 8 vụ KN do UBND tỉnh giao Hội đồng Tư vấn giải quyết KN tỉnh.

Qua giải quyết đơn KN đã khôi phục quyền lợi cho 12 cá nhân, kiến nghị thu hồi trả lại cho công dân 59 triệu đồng, 2.204 m2 đất và giải quyết nhiều vấn đề khác để ổn định đời sống, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, bảo đảm an ninh xã hội.

Ngoài ra, tỉnh đã giải quyết 4.314/5.097 vụ kiến nghị, phản ánh, tranh chấp ở lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 85%. Qua đó đã khôi phục quyền lợi cho 2 trường hợp và đã thu hồi trả lại cho công dân 472,5 m2 đất, thu hồi cho Nhà nước 7 triệu đồng.

Thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tiến hành kiểm tra, rà roát, giải quyết đơn KN,TC đông người, kéo dài, phức tạp. Qua kiểm tra, rà soát, đến nay không có vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; tuy nhiên, có 3 vụ KN thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện rất phức tạp, chờ xin ý kiến của cấp trên và hiện đang tập trung giải quyết.

Thanh tra tỉnh còn tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt Kế hoạch số 5640/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Công văn số 5492/UBND-TD ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết KN,TC, trong đó chú trọng tổ chức đối thoại với công dân, giải thích rõ về quy định của pháp luật, chế độ chính sách nên công dân rút đơn nhiều.

Nhờ vậy, tình hình công dân đến các cơ quan Nhà nước khiếu kiện và đơn thư KN,TC giảm so với năm trước, không phát sinh điểm nóng.

theo N.P – Báo Thanh tra

https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/giai-quyet-khieu-nai-dat-hon-90-so-don-thuoc-tham-quyen-174139.html

Tin liên quan