Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Cập nhật: 13/05/2021 08:42

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đất đai; Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản…

Chủ tịch tỉnh yêu cầu tổ chức công bố, công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch về xây dựng đến tận địa bàn xóm, ấp, khu dân cư. Trong ảnh: TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Báo Đồng Tháp

Nhằm tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp hôm qua (12/5/2021) đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai hàng loạt nhiệm vụ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố công khai thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính và có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đất đai, xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; hành vi san lấp đất nông nghiệp, phân lô, bán nền sai quy hoạch, hình thành các khu dân cư tự phát để chuyển nhượng trái phép.

Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung về điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Rà soát, kiểm tra chặt chẽ về điều kiện nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, đặc biệt là các trường hợp người nhận chuyển nhượng là người ngoài tỉnh.

Tăng cường công tác xác định giá đất cụ thể, đảm bảo giá đất trong thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và giá đất bồi thường, hỗ trợ phù hợp với tình hình giá đất của thị trường trong điều kiện bình thường, không để xảy ra tình trạng chạy theo việc sốt giá đất cục bộ. Quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất, nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.

Sở Xây dựng tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Đề ra giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Kiểm tra, có biện pháp chấn chỉnh, kiểm soát có hiệu quả hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Công bố công khai thông tin về quy hoạch xây dựng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh, tăng cường công tác kiểm soát hồ sơ xây dựng giá đất, đảm bảo nguyên tắc xác định giá đất theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án bất động sản, đảm bảo nhà đầu tư thực hiện dự án có năng lực tài chính, kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đặc biệt tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn, đảm bảo giá đất cụ thể khi được xác định phản ánh đúng tình hình giá đất tại địa phương, làm thông tin cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất; khảo sát, ngăn chặn việc đẩy giá đất lên cao bất hợp lý.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản. Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch về xây dựng đến tận địa bàn xóm, ấp, khu dân cư biết rõ thông tin về các chính sách đất đai, xây dựng có liên quan, để người dân hiểu và thực hiện, tránh bị lợi dụng, trục lợi.

Thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản. Quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/5/2021.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/5/2021.

theo Hà Thành – Báo thanh tra

Tin liên quan