TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN PHÚ THỌ KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Cập nhật: 16/09/2022 08:59

Được Chính phủ lựa chọn là một trong 45 cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cả nước được ưu tiên đầu tư tập trung, đồng bộ phát triển thành trường nghề chất lượng cao, Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ đã không ngừng đầu tư, đổi mới, sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên.

Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Trường được thành lập năm 1973, qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo được số lượng lớn công nhân kỹ thuật, cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước. Trong đó, số lượng HSSV thuộc tỉnh Phú Thọ nhất là các huyện phía Tây Bắc của tỉnh được đào tạo tại trường luôn chiếm tỷ lệ rất cao. Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ có chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao. Nhận thức rõ việc nâng cao chất lượng đào tạo là vấn đề mang tính sống còn, quyết định đến sự phát triển; khẳng định vị thế, uy tín của Nhà trường đối với xã hội, thời gian qua, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo được xác định là nền tảng cốt lõi, giá trị trung tâm trong mọi hoạt động của Nhà trường.

Để phát huy vai trò trung tâm của đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý ở các cấp trong nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường tập trung trước hết vào quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; các quy định về văn hóa công vụ, phong trào Thi đua v.v. Qua đó, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, thể hiện sự chuẩn mực để học sinh, sinh viên học tập, noi theo.

Cùng với đó, Nhà trường luôn quan tâm tạo cơ chế tốt nhất để động viên khuyến khích, hỗ trợ đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn. Chú trọng tạo điều kiện để giảng viên trẻ đi đào tạo cao học, nghiên cứu sinh. Thường xuyên cử giảng viên đi nâng cao tay nghề. Hiện nay, 100% giảng viên đã đạt chuẩn theo Luật Giáo dục nghề nghiệp; là một trong những trường dẫn đầu trong khối các trường trên địa bàn tỉnh về xây dựng các danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo giỏi cấp Bộ; nghiên cứu nhiều đề tài, sáng kiến có giá trị ứng dụng cao,… đó là nhân tố cơ bản, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Cùng với quá trình nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ cán bộ, giảng viên, Nhà trường thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, trọng tâm là khâu cải tiến hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các Khoa với hướng tập trung là viết tài liệu giảng dạy và đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học. Tính đến thời điểm năm 2022, chương trình và tài liệu giảng dạy 13 nghề được giảng viên biên soạn chi tiết và vận dụng vào thực tiễn dạy học; bảo đảm giảng dạy theo module và tính liên thông dọc, liên thông ngang; thời gian đào tạo thực hành lên 70% tổng số thời gian đào tạo. Chương trình, giáo trình đào tạo được xây dựng theo chuẩn và được cập nhật phù hợp thực tiễn sản xuất, bám sát hơn nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; áp dụng 3 phương thức gồm: đào tạo tại trường; thực tập tại các doanh nghiệp và đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp. Trong số các ngành nghề đang đào tạo, Nhà trường được phê duyệt 2 nghề ở cấp độ quốc tế là Điện công nghiệp và Điện tử công nghiệp; 3 nghề tiếp cận công nghệ khu vực ASEAN là nghề Hàn, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh & Điều hòa không khí; 2 nghề trình độ quốc gia. Các phương pháp dạy học hiện đại được đa số giảng viên sử dụng đã tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu và hoạt động nhóm của học sinh, sinh viên. Các nghề đào tạo của Trường đều được xác định chuẩn đầu ra (chuẩn về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, thái độ nghề nghiệp) theo tiêu chí của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Một trong những yếu tố giúp nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường đó là hiện thực hóa quan điểm thực tiễn trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề ở cả cấp khoa và cấp trường. Đội ngũ nhà giáo đã có bước chuyển căn bản khi gắn nội dung các bài giảng trên lớp với thực tiễn nghề nghiệp tương lai khi học sinh, sinh viên ra trường. Nhà trường có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh để đưa học sinh, sinh viên tới học tập thực tiễn, qua đó, góp phần giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nơi đào tạo và nơi sử dụng. Thông qua sự góp ý của các doanh nghiệp, Nhà trường tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo để người học sau khi ra trường đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhà tuyển dụng. Phương châm đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường được thực hiện đồng bộ ở tất cả các chuyên ngành và trình độ.

Chất lượng đào tạo của Nhà trường không ngừng được nâng lên nhờ tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Với chương trình đào tạo phần lớn thời gian là thực hành, Nhà trường đã sử dụng nhiều nguồn kinh phí để đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc hiện đại, đồng bộ để học sinh, sinh viên nghiên cứu, học tập, làm chủ kỹ thuật, không bị bỡ ngỡ sau khi ra trường. Hiện nay, Nhà trường đang tiếp tục đầu tư trang bị phần mềm quản lý, từng bước thực nghiệm và thực hiện số hóa theo mô hình quản lý từ đào tạo. Bám sát nhu cầu của thị trường lao động, Nhà trường chủ trương liên tục bổ sung trang thiết bị máy móc,… bảo đảm cho học sinh, sinh viên được học tập, nghiên cứu, làm chủ những máy móc, thiết bị mà xã hội đang có. Cùng với đó, phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng được phát huy mạnh mẽ, góp phần làm phong phú phương tiện dạy học của Nhà trường.

Hiệu quả đào tạo của Nhà trường được thể hiện và gắn liền với lợi ích của người học. Với phương châm: chất lượng đào tạo là lựa chọn hàng đầu, giải quyết việc làm là ưu tiên số một, những năm gần đây, việc đào tạo của Nhà trường luôn gắn với quyền lợi người học, gắn với giải bài toán về việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường. Từ nhiều năm trở lại đây, Nhà trường đã làm tốt vai trò kết nối với các doanh nghiệp trong việc xúc tiến tìm kiếm việc làm và đào tạo, cung cấp lao động cho các doanh nghiệp. Hiện nay, Nhà trường cũng đã liên kết với các trường đại học ở nước ngoài  để vừa hợp tác, vừa cung ứng lao động cho các thị trường nước ngoài và được đánh giá là tiềm năng với kinh phí thấp nhưng thu nhập và cơ hội việc làm khá cao. Nhà trường luôn bảo đảm 100% sinh viên trong quá trình đào tạo được gửi đi thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp, nhiều sinh viên đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và nhận lương thực tập ngay từ khi còn đang là sinh viên của trường. Nhà trường thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các khoa trong công tác quản lý, đào tạo các ứng viên đi làm việc cho các công ty. Phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong nước để tổ chức cho học viên học tập và được tuyển dụng sau tốt nghiệp; thẩm định, ký kết các hợp đồng bảo đảm nội dung chặt chẽ, đúng pháp luật, phòng tránh mọi rủi ro, bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người học và người lao động; không để xảy ra sai phạm, tiêu cực nảy sinh, v.v. Nhờ đó, trên 85% sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm, phát triển trưởng thành, trong đó có nhiều doanh nhân, nhà quản lý thành đạt.

Nhà trường tuyển sinh đào tạo 13 nghề, với hình thức xét tuyển ở 3 cấp trình độ : Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp; với các ngành nghề:

  1. Điện công nghiệp; 2. Điện dân dụng;
  2. Điện tử công nghiệp; 4.  Điện tử dân dụng;
  3. Cơ điện nông thôn; 6. Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí;
  4. Quản trị mạng máy tính; 8. Tin học văn phòng;
  5. Công nghệ chế biến chè; 10. Kế toán doanh nghiệp;
  6. Hàn;   12. Công nghệ ô tô;
  7. Cắt gọt kim loại.

Với những nỗ lực trong nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ đã không ngừng lớn mạnh về quy mô đào tạo với trung bình trên 1.000 học sinh, sinh viên mỗi năm; tạo ra được nhiều lao động có chuyên môn trình độ cao đáp ứng tốt cho nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước.

                Trung Hiếu – Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ

Tin liên quan

- Cập nhật: 25/09/2022 10:44
- Cập nhật: 25/09/2022 10:35
- Cập nhật: 22/09/2022 15:32
Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn: Uy tín – chất lượng tạo nên thương hiệu - Cập nhật: 22/09/2022 15:27
- Cập nhật: 22/09/2022 15:08
Công Ty TNHH Đông Sơn: Uy Tín- Chất Lượng- Trọn Niềm Tin - Cập nhật: 22/09/2022 15:07
- Cập nhật: 21/09/2022 12:35
Cùng Number 1 tiếp sức cơ thủ tại giải billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương - Cập nhật: 20/09/2022 19:33
- Cập nhật: 19/09/2022 10:15
SYNOT ASEAN ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC NHÀ - Cập nhật: 19/09/2022 05:45