BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 1 TỈNH SÓC TRĂNG: THỰC HIỆN NGHIÊM CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN

Cập nhật: 13/05/2024 09:23

     Trong quá trình triển khai việc đầu tư các dự án, công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công luôn được lãnh UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

     Công tác đấu thầu được Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng bảo đảm sự công bằng, minh bạch, các công trình cơ bản lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm, thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả. Việc siết chặt công tác đấu thầu, góp phần loại bỏ những nhà thầu yếu kém, chây ỳ, không thực hiện đúng cam kết về tiến độ, chất lượng, góp phần đẩy nhanh và đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

     Bên cạnh đó, tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu được các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, tiết kiệm một phần ngân sách cho địa phương, đem đến hiệu quả cao hơn trong đầu tư công. Công tác đấu thầu qua mạng bước đầu được triển khai sâu rộng đến các chủ đầu tư.

     Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các đơn vị thực hiện đúng và minh bạch các bước như: Việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đảm bảo đúng quy định, không yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

     Ngoài ra, Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng còn tổ chức đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu công khai, minh bạch, đảm bảo đúng thời gian quy định.

     Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt việc tạo điều kiện cho các nhà thầu mua hồ sơ đấu thầu theo đúng quy định. Hồ sơ trước khi được đăng tải mời thầu được chủ đầu tư kiểm tra, rà soát trình tự thủ tục, đã được cơ chuyên môn thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

     Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, nhất là những dự án trọng điểm, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chú trọng ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, chỉ định thầu đảm bảo công khai, minh bạch. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản. Đồng thời, đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch triển khai dự án, thu hút đầu tư; tăng cường thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, giải quyết dứt điểm các công trình còn tồn đọng, chậm lập quyết toán.

     Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Hiện nay, 100% các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư đều được công khai đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Nhân viên của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng luôn được chỉ đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm trong từng việc, nghiêm túc cẩn thận, minh bạch từng gói thầu, từ đó luôn được các nhà thầu đến liên hệ làm việc đánh giá cao”.

Tin liên quan