Đối thoại là “chìa khóa” để giải quyết đơn thư

Cập nhật: 03/01/2020 09:58

Đó là chia sẻ của Phó Trưởng Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh Thái Bình Phạm Như Trỗi khi nói về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại (KN), tố cáo (TC) trên địa bàn tỉnh trong năm 2019.

Cán bộ Thanh tra huyện Kiến Xương luôn sẵn sàng đối thoại cùng người dân. Ảnh: Trọng Tài

Lắng nghe và tôn trọng nhân dân

Thời gian qua, công tác TCD và giải quyết KN, TC luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Với quan điểm đó, năm 2019, tỉnh Thái Bình đã ban hành 16 văn bản chỉ đạo chung về công tác TCD, giải quyết KN, TC. Việc chấp hành pháp luật về TCD của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, ngành được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, việc TCD, xử lý đơn thư tiếp tục được chấn chỉnh và đi vào nề nếp. Cán bộ làm công tác TCD được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ; ý thức trách nhiệm không ngừng được nâng cao với thái độ tận tụy, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền KN, TC…

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác TCD, UBND tỉnh Thái Bình cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế phối hợp TCD, xử lý và giải quyết KN, TC phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong các kỳ tiếp dân và đối thoại với công dân của lãnh đạo tỉnh, thường xuyên có sự tham gia của đại diện Hội Luật gia tỉnh, đại diện các đoàn thể xã hội… Và sau mỗi kỳ TCD, lãnh đạo tỉnh đều phân công cán bộ phụ trách, có văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc.

Cán bộ Sở Tư pháp Thái Bình TCD. Ảnh: Nguyễn Tùng

 

Giải quyết đến cùng vụ việc

Ông Phạm Như Trỗi cho biết, thời gian qua, tình hình KN, TC của công dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình không có diễn biến gay gắt, phức tạp. Qua thống kê cho thấy số vụ việc, số lượt công dân đến trụ sở TCD các cấp để KN, TC, kiến nghị, phản ánh và số đơn tiếp nhận đều giảm. Sự phối hợp trong giải quyết đơn thư được thực hiện chặt chẽ, kịp thời hơn, nhất là trong việc xử lý các vụ việc đông người, phức tạp.

Trong quá trình giải quyết, các cấp, các ngành luôn thống nhất quan điểm không chỉ là giải quyết hết thẩm quyền, hết thời hạn, thời hiệu mà giải quyết đến cùng vụ việc để đem lại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho dân.

Bên cạnh đó, quá trình giải quyết luôn bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời. Các quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, nội dung và được gửi, công khai theo quy định; các vụ việc sau khi có kết luận, quyết định giải quyết cơ bản đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Trong những năm qua, lãnh đạo tỉnh luôn xác định công tác TCD, giải quyết KN, TC là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị.

Điểm nổi bật của tỉnh Thái Bình trong công tác này chính là tăng cường đối thoại với công dân – đây chính là “chìa khóa” để giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Trên thực tế, lãnh đạo tỉnh đã quan tâm, dành thời gian để trực tiếp gặp gỡ, đối thoại; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị… Cùng với đó, nhiều đơn vị trong tỉnh cũng thực hiện tốt việc đối thoại, giải thích và hòa giải để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở.

Ngoài ra, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chú trọng nội dung thanh tra trách nhiệm. Qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, hạn chế và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác TCD, giải quyết KN, TC của thủ trưởng các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Những nguời làm công tác TCD của tỉnh Thái Bình luôn lắng nghe, tận tụy và tôn trọng người dân. Ảnh: Mai Lộc

 

Tuy nhiên, UBND tỉnh Thái Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc TCD định kỳ của chủ tịch UBND một số huyện, thủ trưởng một số sở, ngành chưa đầy đủ theo quy định; một số xã chưa bố trí được phòng TCD riêng.

Công dân có đơn thường gửi đến nhiều cơ quan, dẫn đến việc giải quyết trùng lặp, gây tốn kém, lãng phí; công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân ở một số cơ quan thực hiện chưa kịp thời. Một số vụ việc, mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật, hết thẩm quyền, nhưng công dân vẫn cố tình khiếu kiện dai dẳng, gây phức tạp tình hình…

Để nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KN, TC, UBND tỉnh Thái Bình kiến nghị, đề xuất Quốc hội cần hoàn thiện Luật TCD theo hướng quy định về mối quan hệ giữa Ban TCD Trung ương với Ban TCD cấp tỉnh, cấp huyện, qua đó đảm bảo cho công tác TCD tại trụ sở tiếp dân các cấp ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Đồng thời, các bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục hoàn thiện những cơ chế, chính sách còn bất cập, chưa phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Thanh tra Chính phủ nâng cấp và bố trí giảng viên tập huấn sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về KN, TC, bảo đảm xử lý triệt để tình trạng trùng lặp đơn thư; các báo cáo về TCD, giải quyết KN, TC được đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Đối với các vụ việc đã được các cơ quan Nhà nước giải quyết hết thẩm quyền, đúng pháp luật, có lý, có tình, đã được rà soát nhiều lần nhưng công dân cố tình tiếp khiếu và đưa ra những yêu cầu không phù hợp với pháp luật, đề nghị Thanh tra Chính phủ rà soát và ra thông báo chấm dứt việc xem xét, giải quyết và đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương không chuyển đơn về tỉnh.

Rõ ràng, trong quá trình giải quyết KN, TC, đối thoại là phương thức thể hiện tính công khai, dân chủ. Thông qua đối thoại, giúp người giải quyết có những quyết định đúng đắn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, không để hình thành các “điểm nóng”…

Giải quyết KN đạt hơn 89%

Trong năm, các cấp, các ngành tỉnh Thái Bình đã tiếp 7.178 lượt công dân với 2.298 vụ việc, giảm 356 lượt công dân so với cùng kỳ năm 2018; có 126 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 3.176 đơn.

Qua phân loại, có 28 đơn KN, 23 đơn TC và 794 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, đã giải quyết 25 đơn KN, đạt hơn 89%; 20 đơn TC, đạt gần 87%.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thái Bình cũng đã giải quyết theo thẩm quyền 5/7 vụ việc do các cơ quan của Quốc hội, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Quốc hội chuyển đến.


theo Trọng Tài Báo Thanh tra

https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/doi-thoai-la-chia-khoa-de-giai-quyet-don-thu_t209c2n158723

Tin liên quan