Bắc Ninh: Huyện Gia Bình lập hội đồng giải quyết KN, TC tồn đọng

Cập nhật: 18/11/2020 08:43

Chủ tịch UBND huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã ký quyết định thành lập hội đồng giải quyết các vụ việc khiếu nại (KN), tố cáo (TC), phản ánh, kiến nghị đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Huyện Gia Bình quyết tâm từ nay đến cuối năm 2020 giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Ảnh: Internet

Hội đồng do Chủ tịch UBND huyện trực tiếp làm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch UBND huyện là Phó Chủ tịch.

Thành viên của hội đồng là thủ trưởng các cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính Kế hoạch, Kinh tế Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chánh án TAND huyện, Viện trưởng Viện KSND huyện cũng được mời tham gia thành viên hội đồng.

Hội đồng có trách nhiệm chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát, định hướng giải quyết các vụ việc KN, TC, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài. Đồng thời, quyết định phương án giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh, các ngành chức năng… để tháo gỡ giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài trên địa bàn huyện.

Cùng với thành lập hội đồng, Chủ tịch UBND huyện cũng ký quyết định thành lập 4 tổ công tác kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết vụ việc KN, TC, phản ánh, kiến nghị đông người, phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Mỗi tổ công tác được giao từng vụ việc cụ thể và có nhiệm vụ tham mưu với Chủ tịch UBND huyện giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc tồn đọng, kéo dài và các vụ việc phát sinh có tính chất phức tạp thuộc thẩm quyền.

Theo Thanh tra huyện Gia Bình, huyện có tổng số 10 vụ việc tồn đọng, kéo dài được giao cho 4 tổ công tác. Đến nay, các tổ công tác đã tiến hành chốt nội dung đơn và thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan; 7 vụ việc đã có báo cáo kết quả, 3 vụ việc đang tiến hành kiểm tra, xác minh.

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, từ nay đến cuối năm 2020 phải giải quyết dứt điểm các vụ việc đảm bảo tính chính xác, khách quan theo nội dung đơn; đánh giá đúng tình hình thực tế nội dung vụ việc; kết luận, kiến nghị, xử lý đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, bảo đảm quyền  và lợi ích hợp pháp của công dân…

theo Hải Hà – Báo Thanh tra

Tin liên quan