‘Vũ khí’ mới dẹp tình trạng báo cáo thành tích thiếu chính xác
Cập nhật: 20/10/2021 08:33
Việc trao cho Thanh tra Chính phủ quyền kiểm tra, đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương trước khi tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Quốc hội; vừa đề cao...
Hàng loạt sai phạm tại các dự án trăm tỷ ở Sơn La
Cập nhật: 04/10/2021 09:21
Hàng loạt dự án, công trình có sai phạm tại Sơn La đã được Thanh tra Chính phủ “điểm tên” và yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định...
Cử tri phấn khởi vì một Chính phủ quyết liệt, vì dân
Cập nhật: 30/03/2021 11:42
Thảo luận tại Hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ ấn tượng về một nhiệm kỳ Chính phủ thành công, liêm chính, kiến tạo, hành động phục vụ...
Thông báo kết luận thanh tra Dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức hợp...
Cập nhật: 30/07/2020 13:58
Ngày 20/7/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1198/TB-TTCP về việc kết luận thanh tra Dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức hợp đồng BT, Dự án sân tập golf...
Chính phủ chính thức phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN
Cập nhật: 19/10/2021 07:12
Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA) được coi như bước đi mới trong tiến trình hội nhập về dịch vụ của ASEAN, thay thế Hiệp định Khung ASEAN về dịch vụ (AFAS), với nhiều nội dung mới theo...
Hai cuốn sách giàu tính lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cập nhật: 01/09/2021 09:30
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, khẩn...
Đọc nhiều nhất