Bắc Ninh tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu

Cập nhật: 13/01/2021 08:48

Chiều 12/1, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Thanh tra tỉnh Bắc Ninh vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.​ Ảnh: HH

Phát hiện sai phạm hơn 239 tỷ đồng

Năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện 139 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 785 đơn vị, doanh nghiệp (giảm 41 cuộc, giảm 469 đơn vị so với cùng kỳ năm 2019). Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 239 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 3,7 tỷ đồng và hơn 796 nghìn m2 đất; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Riêng thanh tra hành chính, toàn tỉnh đã triển khai 54 cuộc thanh tra, kiểm tra (theo kế hoạch 35 cuộc, đột xuất là 19 cuộc). Tiến hành thanh tra tại 170 đơn vị, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 231 tỷ đồng và hơn 796 nghìn m2 đất. Các sở, ngành đã tiến hành 85 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 615 đơn vị; kiến nghị xử lý gần 8,2 tỷ đồng.

Toàn tỉnh tiếp 2.449 lượt công dân với 3.881 người, 1.873 vụ việc (giảm 475 lượt, giảm 123 vụ so với cùng kỳ); có 72 lượt đoàn đông người (giảm 1 lượt đoàn). Toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận 3.710 đơn thư các loại; trong đó 2.569 đơn đủ điều kiện xử lý (đơn khiếu nại (KN) 299, đơn tố cáo (TC) 327, đơn khác 1.943).

Qua phân loại, có 65 đơn thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 56 đơn, đạt 86,15%. Kết quả, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 185m2 đất; trả lại công dân 158m2 đất, thu hồi về ngân sách gần 2,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 1 tập thể và 18 cá nhân; chuyển cơ quan công an 1 vụ việc.

Trong năm, các đơn vị tiến hành 14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN) tại 14 đơn vị. Qua đó, kiến nghị xử lý hơn 8,2 tỷ đồng. Các vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng được quan tâm chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kịp thời…

Bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như có cuộc thanh tra còn kéo dài; giải quyết KN, TC, kiến nghị ở cơ sở có vụ việc còn chậm; số lượt tiếp công dân tuy giảm, nhưng tỷ lệ đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện chính sách đền bù khi Nhà nước thu hồi đất dự án, đất dân cư dịch vụ còn cao và tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Xử lý kịp thời khiếu kiện đông người, vượt cấp

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đánh giá cao kết quả công tác của ngành Thanh tra Bắc Ninh trong năm 2020. “Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, đổi mới công tác điều hành, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, hoàn thành kế hoạch đề ra”, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.

 Các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019 – 2020 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: HH

Đồng thời khẳng định, qua công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết KN,TC đã đánh giá được những mặt tốt để các cấp, các ngành phát huy, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế để uốn nắn, khắc phục và kiến nghị xử lý đối với những sai phạm.

Qua thanh tra đã tăng cường hiệu lực lãnh đạo, quản lý của chính quyền các cấp, giữ vững kỷ cương, thu hồi tài sản bị xâm hại, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh PCTN.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, năm 2021 Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, không để chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Đặc biệt, tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, tập trung các lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm và có nhiều dư luận quan tâm; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý sau thanh tra.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, lãnh đạo tỉnh yêu cầu, ngành Thanh tra Bắc Ninh tập trung giải quyết đúng pháp luật có chất lượng và khả thi các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền và được giao; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở theo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn.

Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các đoàn kiểm tra kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp và khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm.

Lưu ý, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước, ông Đào Quang Khải nhấn mạnh, ngành Thanh tra Bắc Ninh thực hiện tốt kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết KN, TC phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đối với công tác PCTN, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra và giải quyết KN, TC…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Trần Quang Ứng đề nghị, năm 2021, ngành Thanh tra Bắc Ninh cần quan tâm thực hiện sau thanh tra, đặc biệt là việc thực hiện các kiến nghị về hành chính, đất đai… chứ không phải chỉ tập trung thu hồi về kinh tế.

Thanh tra các huyện, thị xã phải rà soát các kết luận thanh tra tồn đọng trên địa bàn để giải quyết dứt điểm. Với thanh tra doanh nghiệp không làm quá 1 lần/năm, nếu đột xuất phải báo cáo UBND tỉnh. Đáng lưu ý, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra lại 1 số cuộc thanh tra…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải đã trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2020 cho Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ 2 Thanh tra tỉnh; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 5 cá nhân có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019 – 2020.

Tập thể Thanh tra tỉnh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020.

theo Hải Hà – Báo Thanh tra

Tin liên quan