BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN BÀU BÀNG: PHÁT HUY HIỆU QUẢ VỐN NGÂN SÁCH TRONG ĐẦU TƯ CÔNG

Cập nhật: 16/09/2023 09:30

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng( sau đây viết tắt là Ban QLDA) được UBND huyện Bàu Bàng giao làm chủ đầu tư, quản lý thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các dự án trọng điểm trên địa bàn. Thời gian qua,  Ban QLDA luôn nỗ lực hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng cũng như các yếu tố về kỹ thuật, mỹ thuật và đem lại diện mạo mới của huyện Bàu Bàng theo đúng kế hoạch đề ra.

       Trong những năm vừa qua, huyện Bàu Bàng đã triển khai nhiều dự án đầu tư công trọng điểm góp phần tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị ngày càng văn minh và hiện đại. Ban QLDA đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung về kinh tế- xã hội của huyện Bàu Bàng. Huyện Bàu Bàng thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực, đáng ghi nhận, kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng cao, đời sống của người dân ngày càng đi lên về cả vật chất lẫn tinh thần. Mỗi công trình, dự án xây dựng do Ban QLDA hiện đều ghi dấu ấn trong công tác chỉ đạo, điều hành quyết tâm, quyết liệu và các công trình hoàn thành đều đảm bảo chất lượng, công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư công đảm bảo hiểu quả, sử dụng đúng mục đích và được huyện và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trong những năm qua, Ban QLDA đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác kiểm tra giám sát trong quản lý dự án, chuyên nghiệp hóa và áp dụng công nghệ vào công tác quản lý dự án. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ trong cơ chế vận hành nhưng Ban lãnh đạo đơn vị đã từng bước tạo nên nhiều đột phá về đổi mới trong quản lý dự án và bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, Ban QLDA tiếp tục tiến hành rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn bộ máy, chuyên môn hóa các công việc từ chuẩn bị dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng, thiết kế, đấu thầu, giám sát, tổ chức thi công …và đã đem lại hiệu quả cao.

       Ban lãnh đạo Ban Quản lý cho biết: “ Muốn hoạt động hiệu quả thì cần sở hữu đội ngũ nhân viên có tài, có tâm và nắm chắc chuyên môn. Bên cạnh sự hỗ trợ của các Sở, ban ngành và địa phương thì yếu tố cốt lõi quyết định thành công của đơn vị chính là nguồn nhân lực. Bởi vậy, trong thời gian qua Ban lãnh đạo đã nhanh chóng rà soát, xem xét, từ đó sắp xếp sao cho phù hợp với vị trí chuyên môn của từng viên chức. Đồng thời, thường xuyên cử viên chức, người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng các lớp lý luận chính trị, chuyên viên, nghiệp vụ nhằm tạo ra đội ngũ cốt lõi, kế thừa làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đơn vị”.

       Nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý xây dựng đầu tư xây dựng, nhất là việc nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát lãng phí và đảm bảo sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư. Ngoài ra, các gói thầu của Ban QLDA đều được tổ chức lựa chọn công khai, minh bạch ở tất cả các khâu, đúng trình tự pháp lý theo quy định pháp luật, đảm bảo tính công bằng dân chủ.

Minh bạch trong công tác đấu thầu

       Về cơ bản các dự án mà Ban QLDA tổ chức mời thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng đều đảm bảo yếu tố cạnh tranh, công bằng, minh bạch, các gói thầu được thông báo trên Hệ thống đấu thầu quốc gia nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu có đủ điều kiện về năng lực pháp lý, năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm và năng lực tài chính tham gia. Bên cạnh đó trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Ban QLDA luôn đôn đốc, giám sát nhà thầu thi công, đảm bảo công trình đạt chất lượng theo hồ sơ thiết kế về kỹ thuật, mỹ thuật và theo đúng tiến độ quy định của hợp đồng. Ban lãnh đạo Ban QLDA chia sẻ: Chúng tôi luôn ủng hộ lựa chọn nhà thầu thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các gói thầu được đăng tải thông tin mời thầu rộng rãi theo quy định, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ban QLDAcũng mong nhận được thông tin đa chiều, khách quan, minh bạch,… góp phần khích lệ doanh nghiệp phát triển. Qua đó khuyến khích được các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham gia dự thầu, góp phần không nhỏ vào hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của nhà nước, chống thất thoát, lãng phí và toàn tâm, vượt qua mọi khó khăn để thi công các gói thầu, công trình có chất lượng, mang lại hiệu quả cho xã hội.

       Với sự tập trung tổng lực và quyết tâm cao, Ban QLDA đang triển khai các mặt công tác toàn diện, vào cuộc khẩn trương và nghiêm túc nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo cam kết.

       Quan trọng hơn, các dự án, công trình xây dựng sau khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác, vận hành đã phát huy hiệu quả dự án, góp phần thay đổi diện mạo trong khu vực, tạo niềm vui tươi phấn khởi cho nhân dân, mở ra cơ hội giao thương, phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ cho các địa phương nơi dự án triển khai.

                                                                                               Hoàng Thanh

Tin liên quan