CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA KHU VỰC IV NỖ LỰC THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Cập nhật: 06/05/2023 11:26

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV có trụ sở tại số 366 Đ, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố cần Thơ. Được thành lập theo Quyết định số 615/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; là…

Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV có trụ sở tại số 366 Đ, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố cần Thơ. Được thành lập theo Quyết định số 615/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; là đơn vị trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải). Từ khi thành lập đến nay đơn vị luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng nghiệp vụ và các Đại diện Cảng vụ, vì vậy hành năm Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao và vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, bằng khen của UBATGT Quốc gia, băng khen của Bộ Giao thông vận tải,…

Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực IV

Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực IV là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu nhằm bảo đảm việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa và bảo vệ môi trường. Cơ cấu tổ chức gồm 04 Phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Tài chính; Phòng Quản lý Cảng bến; Phòng Pháp chế – Thanh tra và 16 Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa.  Năm 2022, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trọng tâm quản lý các cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu đã được cơ quan có thẩm quyền công bố, cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh.

        Đại hội Công đoàn cơ sở cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực IV

Với nhiệm vụ quy định nơi neo đậu cho phương tiện thủy nội địa , tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài trong vùng nước cảng, bến, khu neo đậu; cấp giấy phép, lệnh điều động hoặc không cấp phép vào, rời cảng, bến, khu neo đậu cho phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài vào, rời cảng, bến, khu neo đậu theo quy định của pháp luật. Đồng thời tiếp nhận và thông báo tình trạng luồng đường thủy nội địa cho thuyền viên, người lái phương tiện và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi trách nhiệm; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện những quy định của pháp luật về giao thông vận tải đường thủy nội địa; chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực cảng, bến, khu neo đậu; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi trách nhiệm; xử phạt vi phạm hành chính; thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật,…

                

          Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV: Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải

Tại Đại hội Công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV nhiệm kỳ VIII (2023 – 2023), công đoàn cơ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV xác định phương hướng hoạt động là tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích đoàn viên; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, góp phần tạo chuyển biến căn bản và toàn diện sự nghiệp phát triển ngành Đường thủy nội địa, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin liên quan