Ngày 29/7, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức Lễ Bế giảng Lớp nghiệp vụ thanh tra viên K7/2020 cho 82 học viên đến từ Thanh tra Bộ Quốc phòng.
Hơn 40 học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K9/2020
Sáng 21/7, Trường Cán bộ Thanh tra đã khai giảng lớp thanh tra viên chính K9/2020.
Ngày 29/7, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức Lễ Bế giảng Lớp nghiệp vụ thanh tra viên K7/2020 cho 82 học viên đến từ Thanh tra Bộ Quốc phòng.
Hơn 40 học viên tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K9/2020
Sáng 21/7, Trường Cán bộ Thanh tra đã khai giảng lớp thanh tra viên chính K9/2020.

Bế giảng lớp thanh tra viên chính K7/2020

Cập nhật: 18/07/2020 08:58
Bế giảng lớp thanh tra viên chính K7/2020
Ngày 17/7, Trường Cán bộ Thanh tra đã bế giảng lớp thanh tra viên chính K7/2020.