Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an: Xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án do Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh thực hiện

Cập nhật: 17/05/2021 10:11

UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thành phố (TP) chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để cung cấp cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an để xác minh một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong quá trình thực hiện dự án do Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh thực hiện.

Xác minh dấu hiệu vi phạm tại dự án do Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh thực hiện

Công văn số 1752/C03-P7 do Đại tá Vũ Như Hà Phó Cục trưởng C03 ký có nội dung: C03 đang tiến hành xác minh một số vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong quá trình thực hiện dự án do Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh thực hiện, cụ thể là Dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu tại tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BT; Dự án số 06, 07 thuộc Khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang (dự án đối ứng để thanh toán cho hợp đồng BT); Xây dựng trụ sở Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh tại TP Bắc Giang. Để phục vụ công tác xác minh, C03 đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang cung cấp các văn bản pháp lý do UBND tỉnh ký, duyệt liên quan đến các dự án trên.

Cục C03 cũng đề nghị tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các Sở: Giao thông Vận tải, Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT), Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT); Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình giao thông, Cục thuế, UBND TP Bắc Giang cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến các dự án trên.

Thực hiện đề nghị của Cục C03, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 1567/UBND-KTN giao Sở KH&ĐT làm đầu mối phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp và cung cấp văn bản pháp lý, hồ sơ tài liệu có liên quan đến các dự án theo yêu cầu của Cục C03.

Tiếp đó, Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Giang có Văn bản số 781/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT gửi các Sở: Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải, TN&MT; Cục thuế tỉnh Bắc Giang; UBND các huyện Lạng Giang, Yên Dũng, TP Bắc Giang và Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh đề nghị các đơn vị phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ Cục C03.

Theo công văn này, để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, Sở KH&ĐT đề nghị các đơn vị phối hợp để chuẩn bị hồ sơ dự án: Xây dựng cầu Đồng Sơn và Đường lên cầu theo hình thức hợp đồng xây dựng – Chuyển giao (BT), dự án Khu số 6,7 thuộc Khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang (dự án khác).

Cụ thể, đối với Dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh chuẩn bị và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu gồm: Các văn bản pháp lý có liên quan đến dự án, tài liệu đóng thành tập và có mục lục văn bản; hồ sơ đề xuất dự án, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, hồ sơ thiết kế BVTC-DT công trình; hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất dự án; hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình; hồ sơ thanh toán dự án, giao đất thanh toán dự án; hồ sơ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án; các tài liệu khác có liên quan. Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, TN&MT, UBND các huyện Lạng Giang, Yên Dũng và TP Bắc Giang; Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh để chuẩn bị hồ sơ dự án theo yêu cầu.

Đối với Dự án khu số 6,7 thuộc Khu đô thị phía Nam TP Bắc Giang, Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh chuẩn bị và cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án, gồm: Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án, tài liệu đóng thành tập và có mục lục văn bản; hồ sơ chấp thuận dự án đầu tư, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, hồ sơ thiết kế BVTC-DT; hồ sơ giao đất thực hiện dự án; hồ sơ nghiệm thu, hoàn công công trình; các tài liệu khác có liên quan. UBND TP Bắc Giang cung cấp hồ sơ GPMB của dự án. Các Sở: Xây dựng, Tài chính, TN&MT phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh để chuẩn bị hồ sơ dự án theo yêu cầu.

Đối với Dự án Khu nhà hàng, khách sạn, thương mại dịch vụ và cho thuê văn phòng của Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Sở TN&MT cung cấp hồ sơ về việc cho thuê đất đối với dự án; hồ sơ thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường (nếu có) và các tài liệu liên quan khác. Sở Xây dựng cung cấp hồ sơ về việc cấp Giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác (nếu có). UBND TP Bắc Giang cung cấp hồ sơ về GPMB và thuê đất của dự án; hồ sơ thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường (nếu có) và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Như Báo Thanh tra phản ánh, hiện, UBND tỉnh Bắc Giang cũng vừa bổ sung cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước giai đoạn năm 2018-2020 đối với Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã công bố Kết luận thanh tra số 1148/KL-TTCP dự án cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu theo hình thức hợp đồng BT, dự án sân tập golf và việc thực hiện đầu tư công viên Hoàng Hoa Thám của UBND tỉnh Bắc Giang và Kết luận thanh tra số 1935/KL-TTCP về công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng của UBND tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2006- 2017, trong đó chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh.

theo Hoàng Long – Báo thanh tra

Tin liên quan