CỤC THUẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NỖ LỰC HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2020

Cập nhật: 04/01/2021 07:34

Năm 2020, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai và dịch Covid-19 kéo dài.

Song với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả giữa các Sở, Ban ngành, sự nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và công chức Cục Thuế cùng với sự đồng hành, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, với tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 8.210 tỷ đồng, bằng  115,9% dự toán của BTC và HĐND tỉnh giao, tăng 3,8% so với thực hiện năm 2019.

Ông Hà Văn Khoa – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã triển khai hiệu quả các chính sách của Quốc hội, Chính phủ hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Nghị quyết 116/2020/QH14 ngày 19  tháng 6  năm 2020 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020, Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Cùng với đó, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về chính sách thuế mới như Nghị định 126 hướng dẫn về Luật Quản lý thuế, Nghị định 123 hướng dẫn về hóa đơn điện tử, Nghị định 125 về xử phạt hành chính về thuế và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp cũng đã được cơ quan thuế triển khai kịp thời đến người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Phát huy những kết quả đạt được, Cục Thuế tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021. Đồng thời, cơ quan thuế cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế,triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

           TH – https://thuathienhue.gov.vn/

Tin liên quan