Đào tạo theo mô hình kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến – ứng dụng tại Đại học Thái Nguyên

Cập nhật: 17/10/2022 09:48

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngày 01/9/2017,…

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, ngày 01/9/2017, Đại học Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1827/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng học liệu điện tử phục vụ đào tạo trực tuyến E-Learning tại Đại học Thái Nguyên ” và Quyết định số 2107/QĐ- ĐHTN ngày 02/10/2017 về việc ban hành “Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-Learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại Đại học Thái Nguyên”.

Việc xây dựng học liệu điện tử phục vụ đào tạo E-Learning tại Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020 đã đạt được một số thành tựu góp phần bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo truyền thống tại Đại học Thái Nguyên, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên đã xây dựng được 29 bài giảng điện tử cho những môn học chung của các đơn vị đào tạo, đây là những môn học thiên về rèn luyện kỹ năng và hoạt động theo quy trình, có sự thay đổi nhanh về nội dung học tập, có yêu cầu cập nhật kịp thời và dễ dàng chuyển đổi sang E-Learning. Ngoài ra, các đơn vị đào tạo cũng đã chủ động xây dựng 539 bài giảng điện tử, học liệu điện tử và bài giảng điện tử theo chuẩn quy định.

Các đơn vị cũng đã tiến hành số hoá được trên 90.000 tài liệu, thực hiện 46 đề tài nghiên cứu khoa học về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Trong thời đại công nghệ 4.0, phát triển giáo dục đại học đặt ra yêu cầu lớn đối với nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngoài hình thức đào tạo chính quy đã triển khai có hiệu quả trong những năm qua, Đại học Thái Nguyên tiếp tục mở thêm hình thức đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên liên tục, học tập suốt đời của nhân dân. Loại hình đào tạo này phù hợp với số đông người của xã hội cần phải học tập, phổ cập giáo dục, tạo sự công bằng trong giáo dục ở các vùng miền, với nền tảng cơ sở hạ tầng của Đại học Thái Nguyên về công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo trực tuyến, các thiết bị chuyên dụng được đầu tư khá hiện đại và đồng bộ; hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị lưu và phát điện dự phòng, đường truyền tốc độ cao, bảo đảm hệ thống sao lưu dữ liệu tập trung, thiết bị mạng và an ninh, phòng số hóa hiện đại, hệ thống phòng học đa phương tiện, đa chức năng…

Tại các đơn vị đào tạo thành viên đều có hệ thống máy chủ hiện đại, hệ thống mạng LAN được đầu tư đường Internet cáp quang băng thông rộng, kết nối với hệ thống mạng WAN nội bộ của Đại học Thái Nguyên với điểm trung tâm là Trung tâm Số và các đơn vị thành viên là các vệ tinh. Ngoài việc dùng chung hệ thống LMS, LCMS, các đơn vị đào tạo đều có phần mềm chuyên dụng để cung cấp nội dung học tập, kế hoạch học tập và học liệu cho người học. Ngoài ra, việc tổ chức giảng dạy kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến thời gian qua của các đơn vị còn được thực hiện trên các phần mềm miễn phí như: Zoom; Google meet… Bên cạnh đó, công tác tập huấn, bồi dưỡng giảng viên, cán bộ hỗ trợ kỹ thuật, cán bộ quản lý đào tạo… về kỹ năng công nghệ thông tin để triển khai đào tạo trực tuyến được Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên chú trọng.

Công tác thi trực tuyến được triển khai nghiêm túc và hiệu quả bằng cả hình thức đào tạo theo e-learning và truyền thống bằng cách ứng dụng khoa học công nghệ. Để bảo đảm khách quan trong quá trình thi, đánh giá kết quả học tập của người học, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp các khoa chuyên môn, giảng viên giảng dạy môn học xây dựng và nâng cấp ngân hàng đề thi cho tất cả các ngành đào tạo. Đề thi được xây dựng và sản xuất phù hợp với thi trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác đào tạo E.Learning và truyền thống của Đại học Thái Nguyên cũng bộc lộ một số hạn chế như: việc ứng dụng dạy học trực tuyến kết hợp với trực tiếp mới chỉ ứng dụng một số ít môn học. Nhiều giáo viên chưa hiểu đúng bản chất của dạy online, giảng viên chưa có kinh nghiệm giảng dạy, sinh viên chưa có thói quen học; hệ thống dạy học chưa chuyên nghiệp, tương tác giữa giảng viên và người học…

Điều kiện của sinh viên ở các địa phương khác nhau, điều kiện kinh tế gia đình khác nhau nên nếu áp dụng dạy online thì nhiều sinh viên sẽ thiệt thòi. Hiện tại, 70% sinh viên là con em vùng đồng bào dân tộc và miền núi khó khăn, không phải gia đình nào cũng lắp đặt wifi, không phải vùng nào mạng internet cũng tốt… Nhiều gia đình không lắp đặt internet hoặc nếu có thì tốc độ đường truyền thấp không đủ đáp ứng để học online nên nếu tổ chức thì bộ phận này sẽ thiệt thòi…

Giai đoạn 2021 – 2025, Đại học Thái Nguyên cần thực hiện một số giải pháp để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng như:

Một là, các đơn vị cần đổi mới tư duy trong quản lý đào tạo theo hướng giao quyền nhiều hơn cho giảng viên trong giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tăng cường tính kết nối giữa các đơn vị đào tạo trong toàn Đại học Thái Nguyên nhằm khai thác, chia sẻ nguồn lực chung về con người, tài nguyên số và cơ sở hạ tầng.

Hai là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nhằm đáp ứng các yêu cầu của việc giảng dạy; tăng cường công tác tuyên truyền để học viên nhận thức và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đại học Thái Nguyên, tạo hứng thú cho người học trong các giờ học trực tuyến.

Ba là, tiếp tục chú trọng trong công tác ra đề thi trực tuyến, bảo đảm các cấp độ kiến thức và phân loại học viên…

Tin liên quan

TRƯỜNG THCS PHÚ DIỄN KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC - Cập nhật: 04/12/2023 11:05
- Cập nhật: 04/12/2023 09:14
BỆNH VIỆN SẢN NHI LÀO CAI ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN – VƯỢT CẠN AN TOÀN - Cập nhật: 04/12/2023 04:47
- Cập nhật: 03/12/2023 09:32
- Cập nhật: 02/12/2023 14:52
- Cập nhật: 01/12/2023 14:53
- Cập nhật: 01/12/2023 14:51
- Cập nhật: 01/12/2023 14:50
- Cập nhật: 01/12/2023 14:50
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỈNH TUẤN: THƯƠNG HIỆU TIN CẬY TRONG LĨNH VỰC THI CÔNG CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC - Cập nhật: 01/12/2023 14:46