Đông Anh (Hà Nội): Thu hồi qua thanh tra hơn 2 tỷ đồng

Cập nhật: 13/11/2020 15:29

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng chia sẻ, công tác thanh tra luôn được huyện quan tâm, coi đây là “cánh tay phải” để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Tính riêng 9 tháng đầu năm, Thanh tra huyện đã triển khai 12 cuộc, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng.

Huyện Đông Anh tiến hành GPMB triển khai dự án chợ nguyên liệu gỗ Vân Hà. Ảnh: KTĐT

Với lực lượng chỉ có 9 cán bộ, nhưng 9 tháng đầu năm, Thanh tra huyện Đông Anh đã triển khai 12 cuộc thanh tra (5 cuộc theo kế hoạch, 7 cuộc đột xuất) tại 25 đơn vị. Đến nay, đã ban hành 11 kết luận. Qua thanh tra, đã phát hiện những vi phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi. Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 2 tỷ đồng, giảm trừ trong quyết toán số tiền hơn 206 triệu đồng.

Đồng thời chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) phần đất công do UBND các xã Tiên Dương, Vĩnh Ngọc quản lý giao các hộ sử dụng đất thầu khoán thuộc phạm vi GPMB công viên văn hóa du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy.

Công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện đã được củng cố, tăng cường về chất lượng, hiệu quả, góp phần làm giảm số vụ việc bức xúc, đông người, vượt cấp, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong kỳ, toàn huyện đã tiếp 1.024 lượt công dân với 1.642 người đến khiếu nại (KN), tố cáo (TC), kiến nghị, phản ánh; nội dung chủ yếu liên quan tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân, chính sách đền bù GPMB khi Nhà nước thu hồi đất, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Trong đó có 3 đoàn đông người, chủ yếu là các vụ việc phát sinh trước đây. Hiện, UBND huyện đã xem xét giải quyết KN của công dân, không còn tụ tập đông người tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện.

Việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư KN, TC, thời gian qua, UBND huyện ban hành nhiều kế hoạch, văn bản tập trung giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đúng thời hạn và quy định của pháp luật; không để đơn thư tồn đọng.

Tổng số đơn toàn huyện nhận là 926 đơn, trong đó có 51 đơn KN thuộc thẩm quyền (UBND huyện đã xem xét giải quyết xong 16/41 đơn; cấp xã đã giải quyết xong 9/10  vụ việc); 37 đơn TC, huyện đã giải quyết xong 21/30 vụ thuộc thẩm quyền, cấp xã đã giải quyết 4/7 đơn.

Theo UBND huyện Đông Anh, việc giải quyết KN, TC còn gặp khó khăn, vẫn có vụ việc bị chậm so với quy định do tính chất phức tạp, trình độ, hiểu biết về pháp luật của đội ngũ cán bộ tại cơ sở chưa đồng đều, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này ở một số đơn vị chưa được nâng cao.

Nguyên nhân phát sinh KN, TC đông người phức tạp được UBND huyện xác định là do trong những năm gần đây trên địa bàn huyện thực hiện nhiều dự án có liên quan đến công tác bồi thường GPMB. Trong khi quy định của pháp luật trong lĩnh vực bồi thường GPMB còn nhiều bất cập, lại thường xuyên thay đổi, hơn nữa các dự án triển khai GPMB thường kéo dài, quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi không đảm bảo nên dễ phát sinh khiếu kiện…

Thời gian tới, UBND huyện Đông Anh cho biết, trên địa bàn huyện đang diễn ra quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ngày càng nhanh, theo quy hoạch đến năm 2020 có khoảng 60% diện tích đất tự nhiên của huyện sẽ được thu hồi để xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp hiện đại phía Bắc sông Hồng… dẫn đến phát sinh nhiều KN, TC của công dân. Để hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, UBND huyện sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các vụ KN, TC đang thụ lý. Đối với các vụ việc phát sinh mới tập trung giải quyết đạt tỷ lệ trên 90%…

theo Hải Hà – Báo Thanh tra

https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/thu-hoi-qua-thanh-tra-hon-2-ty-dong-174140.html

Tin liên quan