Dự án : Hợp tác phát triển tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra

Cập nhật: 30/06/2020 13:51

Mục tiêu tổng thể: Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch vững mạnh từng bước chuyên nghiệp hiện đại và có đủ năng lực thực hiện thành công các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao cho;

– ​Lĩnh vực chuyên môn: Tập trung hỗ trợ công tác xây dựng thể chế quy trình nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; đổi mới cơ cấu tổ chức, quản lý, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cho ngành Thanh tra; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ

 – Loại dự án: Viện trợ không hoàn lại ODA

– Thời gian thực hiện: từ năm 2009 đến năm 2014

– Kinh phí dự án: 13,2 triệu USD và 1 triệu CAD, trong đó vốn đối ứng của Việt Nam là 1,46 triệu USD

– Loại hình tại trợ: vốn ODA không hoàn lại

– Nhà tài trợ: Thụy Điển; Hà Lan; Đan Mạch và Canada

– Tình trạng dự án: Đang triển khai

Cổng thông tin điện tử  Thanh tra Chính phủ

http://www.thanhtra.gov.vn/ct/news/Lists/DuAnDauTuDangTrienKhai/View_Detail.aspx?ItemID=15

Tin liên quan