Hà Nội: Phó Giám đốc Sở KHCN buông lỏng quản lý làm mất tài sản công

Cập nhật: 29/12/2020 10:08

Công dân tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN buông lỏng quản lý dẫn đến mất nhiều tài sản của Trung tâm trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám Sở KHCN Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN (Ảnh: Internet)

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN (sau đây gọi là Trung tâm) được thành lập tháng 3/2017, trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng tài sản và con người của 3 trung tâm cũ thuộc Sở KHCN, trong đó có Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở KHCN được nhận nhiệm vụ kiêm Giám đốc Trung tâm từ tháng 11/2017.

Toàn bộ tài sản công của Trung tâm cơ sở tại Hòa Lạc là tài sản bàn giao từ Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ. Các tài sản công này được hình thành từ dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ và được Sở KHCN bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ quản lý, sử dụng tại Quyết định số 928/QĐ-SKH&CN ngày 21/11/2016.

Công dân tố cáo ông Nguyễn Anh Tuấn buông lỏng quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm tại cơ sở Hòa Lạc, dẫn đến mất một số tài sản như: Trang thiết bị văn phòng (bàn, ghế); trang thiết bị tại các phòng nghỉ của chuyên gia (ti vi, tủ lạnh, giường đệm); trang thiết bị cầm tay cá nhân (máy khoan, máy cắt, máy mài) trong các xưởng gia công; main, ram, chip, ổ cứng của hệ thống máy tính văn phòng không đúng với hồ sơ quản lý tài sản.

Ngày 7/12, UBND TP Hà Nội ban hành Kết luận số 153/KL-UBND do Phó Chủ tịch Ngô Văn Qúy ký, khẳng định nội dung công dân tố cáo, là đúng. Cụ thể:

Qua xác minh, theo biên bản bàn giao tài sản ngày 7/4/2017 giữa Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ với Trung tâm thì các tài sản nêu trên vẫn đủ số lượng, chủng loại theo hồ sơ dự án. Toàn bộ tài sản đã bàn giao tạm thời giao cho ông Phạm Văn Hiệp, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ quản lý và sử dụng trong khi kiện toàn tổ chức, bộ máy của Trung tâm.

Tháng 11/2017, thời điểm ông Tuấn được nhận nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm nhưng giữa ông Tuấn và ông Hiệp không tiến hành giao nhận tài sản tại Hòa Lạc.

Tháng 2/2018, ông Hiệp thuyên chuyển công tác cũng không bàn giao tài sản tại cơ sở Hòa Lạc cho Trung tâm.

Tháng 3/2018, Trung tâm tiến hành kiểm kê tài sản tại cơ sở Hòa Lạc. Kết quả kiểm kê cho thấy có một số tài sản theo nội dung tố cáo của công dân tại gói thầu số 16 và số 33 không đủ số lượng so với biên bản bàn giao tháng 4/2017 (giá trị tài sản thiếu đã khấu hao là gần 250 triệu đồng) nhưng Trung tâm không làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; không có báo cáo bằng văn bản với Sở KHCN; trên sổ theo dõi tài sản năm 2018, 2019 của Trung tâm vẫn thể hiện đủ số lượng, nguyên giá theo hồ sơ bàn giao tài sản cho Trung tâm.

Theo kết quả kiểm tra hiện trạng ngày 20/8/2020 của Thanh tra Hà Nội, một số tài sản theo nội dung tố cáo của công dân không đủ số lượng so với hồ sơ bàn giao ban đầu, cụ thể: 4 chiếc bàn các loại, 41 chiếc ghế các loại, 2 chiếc ti vi Led 32 inch, 11 máy tính văn phòng đồng hộ HP, 1 máy mài cầm tay, 2 máy khoan cầm tay. Tổng giá trị các tài sản thiếu là hơn 173 triệu đồng. Theo kết quả giám định cấu hình máy tính, có 8/44 bộ máy tính HP thiếu Card đồ họa so với biên bản bàn giao tại gói thầu số 16.

Từ các kết quả xác minh, UBND TP kết luận ông Nguyễn Anh Tuấn buông lỏng quản lý, vi phạm quy định Điểm a, Khoản 2, Điều 22 Luật Quản lý sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, cuối kỳ kế toán năm 2017, kế toán Trung tâm không thực hiện nhiệm vụ kiểm kê tài sản cố định mà lập sổ theo dõi tài sản cố định trên cơ sở gộp các sổ theo dõi tài sản của 3 trung tâm cũ vào nhau. Mặt khác, kết quả kiểm kê tài sản tháng 3/2018, đã thể hiện một số trang thiết bị tại gói thầu số 16 và 33 không đủ số lượng so với biên bản bàn giao tháng 4/2017 nhưng trên sổ theo dõi tài sản năm 2018, 2019 của Trung tâm vẫn thể hiện đủ số lượng, nguyên giá theo hồ sơ bàn giao tài sản cho Trung tâm. Các việc làm trên là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 40 Luật Kế toán năm 2015. Trách nhiệm chính thuộc kế toán Trung tâm và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị của ông Nguyễn Anh Tuấn.

Kết luận nội dung tố cáo của công dân là đúng, UBND TP giao Sở KHCN chỉ đạo Trung tâm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên.

Giám đốc Sở KHCN tổ chức thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng tài sản công tại Trung tâm, trong đó làm rõ giai đoạn và trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra việc mất tài sản công; có biện pháp xử lý theo quy định.

theo Trần Trung – Báo Thanh tra

https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/pho-giam-doc-so-khcn-buong-long-quan-ly-lam-mat-tai-san-cong-176211.html

Tin liên quan