Hải Dương: Hơn 500 người được tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng

Cập nhật: 27/11/2020 15:59

Ngày 26/11, tại Hải Dương, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã tổ chức tập huấn về Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 500 cán bộ, công chức trong tỉnh

Thành phần tham dự tập huấn là công chức trong ngành thanh tra cấp tỉnh, huyện; công chức phụ trách công tác tổ chức – cán bộ của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; công chức phụ trách nội vụ, tổ chức – cán bộ cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Cục trưởng Cục PCTN (Thanh tra Chính phủ) Ngô Mạnh Hùng giới thiệu một số văn bản mới được ban hành liên quan đến pháp luật về PCTN, gồm: Những nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTN; những nội dung cơ bản của Nghị định 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/6/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN, thay thế cho Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị…

Sau hơn 10 năm triển khai thi hành Luật PCTN năm 2005, công tác PCTN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực ở hầu hết các lĩnh vực, hệ thống quản lý Nhà nước, thể chế, chính sách được hoàn thiện. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Để khắc phục hạn chế trên, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật PCTN năm 2018.

Phó Cục trưởng Cục PCTN Ngô Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HL

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019 gồm 10 chương với 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN như: Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể về việc kê khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực.

Bên cạnh đó, luật quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCTN.

Đồng thời, luật quy định một chương riêng về công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương Cao Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị . Ảnh: HL

Phát biểu tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương Cao Ngọc Quang việc nắm vững Luật PCTN và các văn bản mới là rất quan trọng đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Qua tập huấn, các đại biểu được nhận thức sâu sắc hơn về công tác PCTN; vận dụng sáng tạo vào thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương và mỗi người dân nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước khi giải quyết công việc với công dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính…

theo Hoàng Long – Báo Thanh tra

Tin liên quan