Huyện Phú Lộc: Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số

Cập nhật: 17/10/2023 14:34

         Với mục tiêu bắt kịp xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và xã hội hiện đại, thời gian qua, huyện Phú Lộc đã tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ chương trình chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện phát triển nhanh, bền vững.

         Để thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn đạt hiệu quả cao, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số của huyện; ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 06/12/2022 của UBND huyện về thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 30/12/2022 về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2023; Ban hành Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 về quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số huyện Phú Lộc. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương rà soát cung cấp thông tin, nội dung, nhiệm vụ về chuyển đổi số theo lĩnh vực được giao; rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, lộ trình thực hiện nội dung chuyển đổi số của cơ quan, ban, ngành cấp huyện, việc ứng dụng CNTT tại các công ty, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh theo Quyết định 1970/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Đến nay, công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả tích cực: 100% các cơ quan Đảng, chính quyền đều kết nối mạng internet băng thông rộng; 100% các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc huyện đã được kết nối mạng diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế theo Đề án Kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNET và triển khai Internet tập trung cho hạ tầng CNTT tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT. 100% máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ giải quyết công việc; trang bị máy tính bảng cho lãnh đạo chủ chốt của các phòng, ban cấp huyện, cấp xã. Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị CNTT phục vụ hoạt động tiếp nhận, số hóa hồ sơ tại Trung tâm hành chính công huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã như máy tính, máy quét tài liệu, kios tra cứu thông tin. Triển khai kết nối tập trung 17 hệ thống camera của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn để theo dõi, giám sát, đưa hoạt động tiếp nhận và trả kết quả đi vào nề nếp.

         Về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 6022/KH-UBND ngày 29/12/2022 về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, , xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2022. Cùng với đó, phối hợp với các Sở, Ngành triển khai nhiều phần mềm phục vụ hoạt động của UBND huyện như: Hệ thống quản lý công tác tiếp dân và xử lý đơn khiếu nại, phản ánh; phần mềm Đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng, hệ thống họp thông minh, e-cabinet, hệ thống thông tin báo cáo tỉnh liên thông Chính phủ, phần mềm rà soát công tác giảm nghèo…

         Đối với ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp, UBND huyện đã phối hợp với các Sở, Ngành triển khai tuyên truyền Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia, ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng di động, tích hợp lên ứng dụng Hue-S, trong đó cung cấp công cụ cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua môi trường mạng; hỗ trợ thông báo trạng thái hồ sơ thông qua SMS; hỗ trợ thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính, khai và nộp thuế cá nhân, nộp thuế, lệ phí trước bạ về đất đai, tài sản, nộp phạt xử lý vi phạm hành chính,…; tích hợp xác thực tài khoản, tiếp nhận hồ sơ và đồng bộ hồ sơ từ Cổng dịch vụ công tỉnh lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Đến nay, đã thực hiện tạo khoảng 4.500 tài khoản công dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công huyện.

           Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, mang lại nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức, tác động mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Vì vậy, thời gian tới, để công tác chuyển đổi số được nhanh và hiệu quả, huyện Phú Lộc tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, các đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của các cấp về chuyển đổi số để thu hút, định hướng người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số để đảm bảo sẵn sàng, tạo động lực giữ vững và nâng cao chất lượng về chính quyền số, từng bước xây dựng “Chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo phục vụ nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”./.

Tin liên quan