HUYỆN PHÚC THỌ THẢO LUẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023.

Cập nhật: 12/10/2023 10:44

Năm 2023, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, 5 năm (2021-2025). Bám sát Chương trình công tác của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện; ngày 28/12/2022, Ủy ban nhân dân…

Năm 2023, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, 5 năm (2021-2025). Bám sát Chương trình công tác của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện; ngày 28/12/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Chương trình công tác số 1954/CTr-UBND xác định mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội, năm 2023. Chỉ đạo các phòng, ngành, cơ quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình công tác năm, triển khai thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả, sát với thực tế.

Năm nay, Thành phố giao 18 chỉ tiêu, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; Nghị quyết HĐND Huyện giao 23 chỉ tiêu,  tăng 05 chỉ tiêu, đó là: (1) Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn một số ngành chủ yếu (giá so sánh); (2) Thu nhập bình quân đầu người; (3) Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản; (4) Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước; (5) Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa. – Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt 12.353 tỷ đồng tăng 9,8%, so với cùng kỳ, trong đó: Nông nghiệp – Thủy sản là 2.290 tỷ đồng chiếm 18,5%, tăng 3,4% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất Công nghiệp – xây dựng đạt 6.010 tỷ đồng, chiếm 48,7%, tăng 12,5% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất Thương mại – Dịch vụ là 4.053 tỷ đồng chiếm 32,8% tăng 9,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là 4.680 tỷ đồng tăng 10,1% so với cung kỳ.

Chín tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, trách nhiệm cao của các cấp, các ngành; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, một số nhiệm vụ tạo được dấu ấn nổi bật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế – xã hội có nhiều đổi mới, chú trọng mô hình tăng trưởng theo định hướng vùng sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Phát triển nông nghiệp bắt đầu bài bản, theo quy hoạch. Đề án tái cơ cấu nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo sát sao, đi vào chiều sâu hiệu quả; công tác hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp được quan tâm; một số tổ chức, cá nhân đã thuê đất, đầu tư sản xuất mô hình lớn, phát huy giá trị của đất, khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang. Số mô hình mới, nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học công nghệ cho năng suất, chất lượng, hiệu quả cao được đưa vào sản xuất và nhân rộng, khẳng định tầm nhìn và quan điểm chỉ đạo đúng đắn của Huyện ủy, UBND huyện về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển nền kinh tế, phát huy được tiềm năng, lợi thế của huyện và định hướng phát triển ngành nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch và dịch vụ.

Công tác quản lý đất đai được chỉ đạo quyết liệt và chuyển biến rõ nét; tập trung chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết cơ bản xong các tồn tại vướng mắc về quản lý đất đai trong nhiều năm; phát huy được nguồn lực tài nguyên đất cho phát triển kinh tế. Các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai cũ đã được xử lý, không có tái vi phạm; một số ít vi phạm mới đã được xử lý triệt để, kịp thời. Một số vi phạm sử dụng đất, liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo, rất khó khăn và phức tạp được xử lý giải quyết dứt điểm, kịp thời, thuyết phục; được dư luận nhân dân đánh giá rất cao.

Công tác đấu giá đất mặc dù gặp nhiều khó khăn; song, với quyết tâm cao và cách làm bài bản, sáng tạo, chủ động xác định hệ số điều chỉnh giá phù hợp với nhu cầu thị trường; đã tổ chức thành công nhiều phiên trong thời gian ngắn gần đây, huyện là điểm sáng của Thành phố. Việc GPMB được triển khai quyết liệt, một số dự án tồn tại nhiều vướng mắc trong thời gian dài, tiến độ thực hiện chậm được chỉ đạo giải quyết triệt để, hiệu quả, phần lớn đã được tháo gỡ xong. Môt số hộ cố tình chống đối, không nhận tiền GPMB kéo dài, đã tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định.

Nhiệm vụ thu ngân sách đạt kết quả tích cực; nhiệm vụ chi được tập trung ưu tiên vào đầu tư phát triển; quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm; phát huy được hiệu quả công trình. Tình trạng đầu tư dàn trải, nợ xây dựng cơ bản được khắc phục; chủ động rà soát, điều chỉnh đảm bảo hiệu quả nguồn vồn đầu tư.

Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch ngành, xã, thị trấn dần hình thành rõ các vùng kinh tế trọng điểm của Huyện.

Phát triển văn hoá có nhiều đổi mới có chiều sâu và hiệu quả. Tổ chức thành công Hội nghị chuyên đề về văn hóa toàn huyện và phát động thi đua, khen thưởng người tốt việc tốt đảm bảo chiều sâu, tạo sự lan tỏa thực chất trong nhân dân. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tăng cường, không xảy ra dịch bệnh lây lan diện rộng. Giáo dục và đào tạo, tiếp tục được quan tâm chỉ đạo bài bản, trọng tâm về mọi mặt; cơ sở vật chất trường học đầu tư hoàn thiện đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học; khẳng định đúng vai trò vị trí của công tác giáo dục đối với sự phát triển của huyện. Việc đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng tháng được thực hiện nghiêm túc, dân chủ. Công tác giảm nghèo chuyển biến tích cực, số hộ nghèo giảm mạnh so với yêu cầu của thành phố. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời; không có khiếu kiện tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tin liên quan