Ngày 12/5 diễn ra hội thảo quốc gia về tư tưởng của Bác trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Cập nhật: 05/05/2022 19:19

Ngày 12/5 sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quang cảnh buổi họp báo.

Đây là thông tin do Ban tổ chức Hội thảo đưa ra tại buổi họp báo ngày 5/5 để giới thiệu về Hội thảo.

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 12/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Hội thảo là hoạt động chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 53 năm ngày ra đời Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác; kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hội thảo tiếp tục tổng kết thực tiễn, phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận, bổ sung, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; tập trung thảo luận, phân tích, tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận và bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.

Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với Đảng góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về chủ trương, đường lối của Ðảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân; bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật; qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Theo Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm, trong suốt cuộc đời của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

“Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là bài báo cuối cùng về công tác xây dựng Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhân dịp 39 năm ngày thành lập Đảng ngày 3/2/1969 – để đúc kết tư tưởng của Người về đạo đức cách mạng. 53 năm qua, tác phẩm của Người vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho chúng ta. Vì thế, ông Lại Xuân Lâm nhấn mạnh Hội thảo lần này sẽ thêm một lần nữa làm rõ hơn tư tưởng của Người trong sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Ban tổ chức cũng tổ chức triển lãm ảnh và sách trưng bày những cuốn sách do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết; giới thiệu những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản; giới thiệu ảnh tuyên truyền những thành tựu, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên do các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành; tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của hai Đảng bộ Khối.

theo Tuấn Kiệt – Báo Pháp luật Việt Nam

Tin liên quan