Người làm công tác thanh tra 3-5 năm phải chuyển đổi vị trí công tác

Cập nhật: 14/10/2021 08:45

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành Thông tư 03/2021/TT-TTCP quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại TTCP và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với TTCP và các đơn vị trực thuộc TTCP, Thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện, Thanh tra sở và Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Đáng chú ý, danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại TTCP, vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương được quy định gồm: vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra;

Đối vị trí công tác tại TTCP, Thông tư 03/2021/TT-TTCP còn quy định thêm: vị trí làm công tác khác được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng cũng nằm trong danh mục định kỳ chuyển đổi công tác. Theo Thông tư 03/2021/TT-TTCP, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Thông tư này là từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Thông tư 03/2021/TT-TTCP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2021. TTCP lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị phản ánh về TTCP để được hướng dẫn.

theo Gia Khánh – Báo Pháp luật Việt Nam

https://baophapluat.vn/nguoi-lam-cong-tac-thanh-tra-3-5-nam-phai-chuyen-doi-vi-tri-cong-tac-post417025.html

Tin liên quan