Nhiệt điện Uông Bí: Hoàn thành tốt công tác Phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2022

Cập nhật: 26/07/2022 15:09

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công ty nhiệt điện Uông Bí đã tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của EVN/EVNGENCO1 về công tác PCTN. Ban chỉ đạo PCTN Công ty đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo triển khai các quy định của các cấp về công tác PCTN, các đơn vị trong Công ty đã chấp hành và thực hiện đầy đủ các quy định về PCTN tại đơn vị mình.

Ảnh: Nhà máy

           Ban Chỉ đạo PCTN Công ty đã chỉ đạo triển khai chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và coi đó là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài với mục tiêu ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Tạo sự trong sạch đội ngũ lãnh đạo, cán bộ trong Công ty, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) giao, góp phần đảm bảo sản xuất ổn định, nâng cao đời sống của CBCNV.

          Một số nhiệm vụ cụ thể và trọng tâm được triển khai thực hiện, đó là:

Công ty luôn duy trì thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động SXKD của Công ty cho CBCNV và đơn vị đối tác biết và thực hiện dưới một số hình thức:

– Cung cấp và trao đổi thông tin tại các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt hoặc tại các cuộc họp từ tổ, đội sản xuất đến các đơn vị trong toàn Công ty hoặc tại các cuộc họp chuyên môn của các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất;

– Thực hiện cung cấp đầy đủ các thông tin (trừ thông tin mật) qua hệ thống thông tin nội bộ, phần mềm D-office, mạng Internet, …. ;

– Niêm yết thông tin công khai ở những địa điểm thuận lợi tại Công ty;

– Duy trì hòm thư góp ý để CBCNV tham gia góp ý, phản ánh về mọi hoạt động SXKD của Công ty; Bố trí lịch tiếp CBCNV trong giờ hành chính vào thứ Năm hàng tuần và đối thoại trực tiếp với công nhân lao động

– Sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng để kịp thời nắm bắt, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của CBCNV.

Công ty thực hiện đầy đủ về rà soát, góp ý sửa đổi, bổ sung các Quy định/Quy chế Quản lý nội bộ (QLNB) của Công ty, EVNGENCO1, EVN và các văn bản quy phạm pháp luật khi có yêu cầu. Khi nhận được văn bản yêu cầu góp ý của cấp trên, Công ty luôn tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đến các đơn vị chức năng và toàn thể CBCNV trong Công ty để tham gia xây dựng/góp ý, tổng hợp ý kiến và báo cáo đơn vị cấp trên.

Công ty thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập đối với 36 trường hợp cán bộ thuộc diện phải kê khai tài sản theo quy định của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định 130/2020/NĐ-CP, xác định việc tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để PCTN.

Công tác phân phối tiền lương được Công ty quan tâm giải quyết và được công khai minh bạch đến NLĐ; Công ty đang rà soát để hoàn thiện hơn nữa Quy định phân phối tiền lương cho CBCNV, tập trung khuyến khích đội ngũ lao động trực tiếp vận hành, sửa chữa, đội ngũ lao động nòng cốt giữ vai trò trọng yếu, có mức độ hoàn thành công việc cao…

Từng bước hoàn thiện thể chế, bộ máy tổ chức; rà soát, sắp xếp lại nhân lực, tinh gọn và giảm đầu mối tổ chức trong Công ty; xây dựng và ban hành các quy định phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận;

Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ công tác chuyên môn một cách có hiệu quả; Triệt để triển khai xử lý công việc trên môi trường D-office, thực hiện phát hành văn bản điện tử, hạn chế tối đa phát hành văn bản giấy (trừ văn bản mật, văn bản đặc thù theo quy định).

Công tác giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân đã được Lãnh đạo Công ty, Công đoàn và toàn thể CBCNV quan tâm chú trọng; Các nội dung ý kiến của người lao động thông qua các cuộc đối thoại đã được Lãnh đạo Công ty quan tâm giải thích thỏa đáng, qua đó trong 6 tháng đầu năm 2022 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào;

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết những đơn thư khiếu nại và kiến nghị của CBCNV; phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty các kênh tiếp nhận ý kiến người lao động, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động đạt kết quả tốt;

Triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng các định mức về quỹ lương, biên chế. Các khoản thu chi, dự toán phải công khai chi tiết số liệu… nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa tham nhũng.

Ảnh: Cuộc họp sơ kết công tác phòng chống tham nhũng

       Trong thời gian tới, việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN của Công ty tiếp tục bám sát phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch của Tổng công ty Phát điện 1 và của Thành ủy Uông Bí hàng năm về công tác PCTN. Trong đó, thực hiện kiểm soát tuân thủ để ngăn ngừa các nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tự thanh tra, kiểm tra của đơn vị, coi đó là một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, nhằm phát hiện sớm những sơ hở trong hoạt động sản xuất, đầu tư xây dựng, ngăn chặn những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tin liên quan

- Cập nhật: 25/09/2022 10:44
- Cập nhật: 25/09/2022 10:35
- Cập nhật: 22/09/2022 15:32
Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn: Uy tín – chất lượng tạo nên thương hiệu - Cập nhật: 22/09/2022 15:27
- Cập nhật: 22/09/2022 15:08
Công Ty TNHH Đông Sơn: Uy Tín- Chất Lượng- Trọn Niềm Tin - Cập nhật: 22/09/2022 15:07
- Cập nhật: 21/09/2022 12:35
Cùng Number 1 tiếp sức cơ thủ tại giải billiards carom 3 băng quốc tế Bình Dương - Cập nhật: 20/09/2022 19:33
- Cập nhật: 19/09/2022 10:15
SYNOT ASEAN ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC NHÀ - Cập nhật: 19/09/2022 05:45