Nhiều kết quả nổi bật trong lĩnh vực kinh tế – xã hội huyện Chư Sê năm 2022

Cập nhật: 16/11/2022 14:35

Nhờ sự định hướng, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, trong năm 2022 toàn huyện Chư Sê đã đạt được những kết quả toàn diện trên lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Kinh tế – xã hội khởi sắc

 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022 của huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho thấy địa phương có sự phát triển nổi bật về lĩnh vực kinh tế – xã hội:

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Chư Sê 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 9.824,49 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010) bằng 109,78 % so với cùng kỳ năm trước, đạt 72,18% so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Trong đó: Ngành nông lâm nghiệp đạt 2.871,39 tỷ đồng, bằng 103,15% so với cùng kỳ năm trước; Ngành công nghiệp xây dựng là 3.711 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 112,97%. Ngành thương mại dịch vụ đạt 3.241,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 112,56%.

Cơ cấu kinh tế của ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 29,58%, ngành công nghiệp xây dựng chiếm 38,13%, ngành dịch vụ chiếm 32,29%. Nhìn chung nền kinh tế đang phát triển và chuyển dịch đúng với nghị quyết HĐND huyện đề ra, nền kinh tế đang dần phục hồi trở lại sau đại dịch Covid. Nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ có tốc độ tăng cao.

Ước thực hiện cả năm tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 13.619,49 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010) bằng 100,07% so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong đó: Ngành nông lâm nghiệp đạt 4.296,67 tỷ đồng, bằng 100,05% so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra; Ngành công nghiệp xây dựng là 4.970,52 tỷ đồng, đạt 100,07% so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Ngành thương mại dịch vụ đạt 4.352,3 tỷ đồng, đạt 100,08% so với Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

Đối với công tác nông lâm nghiệp, về trồng trọt huyện đã chỉ đạo các ngành và địa phương tổ chức thực hiện tốt việc rà soát, xác định vùng có nguy cơ thiếu nước tưới hoặc nguy cơ ngập úng để chủ động điều tiết nguồn nước tưới cho cây trồng nên trong vụ Đông Xuân 2021-2022 không xảy ra tình trạng hạn hán; thường xuyên thông tin về tình hình sâu, bệnh hại cây trồng; đưa ra các khuyến cáo, hướng dẫn về giống, kỹ thuật chăm sóc và phòng, trị bệnh cây trồng kịp thời đến với người sản xuất. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng hoặc sử dụng giống ngắn ngày, giống cực ngắn ngày, có năng suất, chất lượng khá, cứng cây chống đổ ngã, chịu hạn tốt để tăng hiệu quả sản xuất, tiết kiệm nước, tránh thiệt hại cho người dân; chú trọng, đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa, trồng cao su kém hiệu quả sang trồng rau, cây ăn quả, cây dược liệu…

Về tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tương đối ổn định, không có ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm xảy ra. Công tác tuyên truyền phổ biến người chăn nuôi nâng cao ý thức và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh động vật nguy hiểm trên đàn vật nuôi được tăng cường, đặc biệt là các bệnh VDNC trâu bò, DTLCP, bệnh Dại động vật…

Đối với thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện hiện có 3.760 ha. Trong đó, diện tích nuôi trồng thủy sản là 28 ha, diện tích khai thác tự nhiên là 3.732 ha; tổng sản lượng thủy sản khai thác 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 1.120 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng khoảng 280 tấn. Đa số đối tượng nuôi là các loài cá truyền thống như: mè, trôi, trắm, chép. Tình hình nuôi trồng thủy sản nhìn chung tương đối ổn định, không xảy ra dịch bệnh thủy sản.

Đối với lâm nghiệp, kế hoạch trồng rừng năm 2022 trên địa bàn huyện là 180,4 ha; bao gồm: trồng rừng tập trung 110,4 ha tại các xã Al Bă, Hbông, Ia Pal và Kông Htok và trồng cây phân tán 70ha. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh và tiếp tục triển khai các hạng mục các dự án bảo vệ và phát triển rừng năm 2022.

Về lĩnh vực giáo dục, trong năm 2022, huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng trường học an toàn. Tổ chức thành công buổi tổng kết ngành năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 diễn ra an toàn và hiệu quả.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đến nay, toàn huyện đã có 32 trường đạt chuẩn quốc gia đạt 68,09% trong đó (MN: 10; TH: 10; THCS: 12); có 13/14 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học; 13/14 xã đạt tiêu chí số 14 giáo dục đào tạo trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, chỉ đạo kịp thời đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn theo các Kế hoạch đã được BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng.

Về lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, thông tin truyền thông và các lĩnh vực khác… cũng được chú trọng triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực: Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện Chư Sê lần thứ IX, tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX, tham gia Ngày Hội văn hóa các dân tộc thiểu số lần thứ nhất năm 2022, phát động các phong trào tập luyện môn bơi và phòng chống đuối nước.. .

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, trong thời gian đến huyện đã đặt ra các mục tiêu:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch Covid-19 với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả”, tăng cường tiêm vác xin. Tạo điều kiện để phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế – xã hội bám sát Nghị quyết số 123 của HĐND huyện và Nghị quyết số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Mặt trận và các Đoàn thể tạo sự đồng thuận trong nhân dân, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trong những tháng cuối năm 2022 đảm bảo đạt, vượt kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND huyện. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu quả thực thi pháp luật và sự chỉ đạo, điều hành của tập thể UBND huyện. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động phối hợp công tác giữa các ngành, các cấp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tồn đọng trong thực thi nhiệm vụ. Hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng các nội dung theo kế hoạch, chương trình đã đề ra.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các Hội, Đoàn thể tiếp tục triển khai có hiệu quả việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh: Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; triển khai sâu rộng và có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua./.

Tin liên quan

MobiFone – thương hiệu tuyển dụng hấp dẫn nhất năm 2022 với nhân sự ngành Viễn thông, công nghệ - Cập nhật: 29/11/2022 17:59
KHU DU LỊCH SINH THÁI VƯỜN XOÀI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG - Cập nhật: 29/11/2022 15:07
- Cập nhật: 29/11/2022 14:44
- Cập nhật: 29/11/2022 14:43
TP.HCM đăng ký nước sạch theo số định danh cá nhân - Cập nhật: 29/11/2022 14:22
- Cập nhật: 29/11/2022 10:13
- Cập nhật: 29/11/2022 10:10
- Cập nhật: 29/11/2022 10:07
- Cập nhật: 29/11/2022 10:02
- Cập nhật: 29/11/2022 10:01