Quan tâm, bồi dưỡng, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý là nữ

Cập nhật: 14/08/2020 09:19

Đó là một trong những đề xuất của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN), Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2021 – 2030.

TTCP thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, công chức nữ. Ảnh minh họa: TH

Không ngừng tự rèn luyện, đoàn kết, tương trợ nhau cùng tiến bộ

Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật BĐG năm 2019, Chiến lược Quốc gia về BĐG năm 2019 và giai đoạn 2010 – 2020, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cho biết, trong những năm qua, nữ công chức, viên chức trong TTCP đã không ngừng tự rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ tương trợ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng “sáng tạo, tự tin, trung hậu, đảm đang”.

Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, mặc dù có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo nhưng nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo TTCP đã tổ chức được nhiều phong trào thiết thực, gần gũi, có hiệu quả, được cán bộ nữ đồng tình ủng hộ từ đó đã nâng cao nhận thức, trình độ năng lực… Trong công tác chuyên môn cán bộ nữ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Các hoạt động thực hiện mục tiêu quốc gia về BĐG của TTCP thường xuyên được lồng ghép chặt chẽ với lĩnh vực công tác gia đình, đặc biệt là phòng, chống bạo lực gia đình trong việc tham gia các hoạt động tập huấn, tuyên truyền.

“Các lớp tập huấn này nhằm trang bị, nâng cao kiến thức về chủ trương của Đảng và Nhà nước về BĐG, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, thành viên tham gia là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”, báo cáo cho biết.

Ban VSTBPN cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với phụ nữ thông qua các buổi họp Công đoàn, Ban Nữ công. Tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Thi nấu ăn, thi cắm hoa, hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác và trong đời sống hàng ngày, biểu dương cán bộ nữ có thành tích xuất sắc trong công tác.

Ngoài ra, Ban VSTBPN thường xuyên tham mưu với Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo TTCP trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ nhằm khắc phục tình trạng níu kéo, tư tưởng an phận trong nội bộ đoàn viên nữ. Quan tâm công tác tạo nguồn, tuyển chọn, cử chị em nữ tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quan tâm phát triển đảng viên nữ…

Mặt khác, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, sự tham gia của cán bộ nữ khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện quyền BĐG trong công tác tuyển dụng và đào tạo.

Đặc biệt, trong năm qua, TTCP luôn chú trọng và ưu tiên, tạo mọi điều kiện đối với cán bộ nữ trong đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, học sau đại học; sử dụng cán bộ, công chức nữ và phân công công việc phù hợp với trình độ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, công chức nữ

Hàng năm, Ban VSTBPN phối hợp với Công đoàn đề xuất với lãnh đạo TTCP về chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ, công chức nói chung và cán bộ nữ nói riêng.

Việc hưởng thụ chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, do đó, đời sống vật chất, tinh thần của chị em phụ nữ trong cơ quan ngày được nâng cao.

Ban Chấp hành Công đoàn TTCP cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho cán bộ, công chức nữ nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 như: Tập huấn, họp mặt, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, chăm sóc sức khỏe, thăm quan, dã ngoại, tặng áo dài truyền thống… các hoạt động này đã góp phần quan trọng tạo khối đoàn kềt nội bộ, tạo sự đồng thuận cho cán bộ, công chức trong cơ quan.

Bên cạnh đó, TTCP kịp thời củng cố, kiện toàn Ban VSTBPN, xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về BĐG; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về BĐG trong đội ngũ cán bộ, công chức, có kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về BĐG; thành viên Ban VSTBPN được tập huấn nâng cao kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới; Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Cổng Thông tin điện tử hàng tháng có bài viết tuyên truyền về công tác BĐG, VSTBPN, biếu dương điển hình tiêu biểu nữ cán bộ, công chức, viên chức.

Mặt khác, trong những năm qua, nhận thức được việc BĐG trong gia đình có ý nghĩa quan trọng trong mọi thời đại, đặc biệt là ở cuộc sống hiện đại hóa công nghiệp hóa hiện nay; BĐG trong gia đình góp phần tăng chất lượng cuộc sống của các thành viên gia đình, góp phần tăng chất lượng công tác ở cơ quan đơn vị.

Với tính chất đặc thù của ngành, phải đi công tác xa nhà và dài ngày, mặt khác hoạt động thanh tra là một trong những lĩnh vực nhạy cảm, cán bộ, công chức thanh tra luôn phải đối mặt với những thử thách, phức tạp. Tuy nhiên, chị em phụ nữ luôn được quan tâm bố trí công việc hài hòa, quan tâm đến chị em trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm, sử dụng và phân công cán bộ nữ công việc phù hợp với trình độ, tạo điều kiện cho cán bộ nữ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, đồng thời gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xâv dựng gia đình hạnh phúc”.

Tạo điều kiện để đảng viên nữ có cơ hội thể hiện khả năng

Trong thời gian tới, Ban VSTBPN của TTCP tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BĐG, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về vấn đề BĐG; thường xuyên quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị đối với đội ngũ công chức, viên chức là đối tượng nữ, nhằm đảm bảo tỷ lệ nữ trong công tác quy hoạch nguồn và bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý; tăng cường công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên nữ, có kế hoạch phân công công tác nhằm tạo điều kiện để đảng viên nữ được rèn luyện, có cơ hội thể hiện khả năng, qua đó để lựa chọn đào tạo, tạo nguồn.

Tiếp tục thực hiện tốt Luật BĐG; triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chiến lược, Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐG. Tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là nữ phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiếp tục lồng ghép có hiệu quả các mục tiêu VSTBPN và BĐG vào các chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về BĐG, đa dạng hóa hình ảnh của nữ giới với các vai trò và nghề nghiệp khác nhau, góp phần xóa bỏ các định kiến, quan niệm không phù hợp về vai trò của nam và nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội…

theo Thái Hải – Báo Thanh tra

https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/quan-tam-boi-duong-bo-nhiem-lanh-dao-quan-ly-la-nu-169759.html

Tin liên quan