Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra công tác cán bộ tại tỉnh Sơn La

Cập nhật: 14/10/2020 08:58

Ngày 13/10, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh Sơn La.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố quyết định thanh tra. Ảnh: TT

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra số 490/QĐ-TTBNV ngày 02/10/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh Sơn La.

Giai đoạn tiến hành thanh tra từ từ ngày 1/01/2018 đến hết ngày 13/8/2020, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời gian trên; thời gian làm việc trực tiếp tại UBND tỉnh Sơn La từ ngày công bố đến hết ngày 29/10/2020.

Toàn cảnh buổi công bố. Ảnh: TT

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy phổ biến về nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua nội dung, phương pháp làm việc của đoàn thanh tra đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Sơn La chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đầy đủ, tạo điều kiện để đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

theo Phương Anh – Báo Thanh tra

Tin liên quan