Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều vi phạm tại Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên

Cập nhật: 23/08/2021 08:12

Chưa công khai ngân sách theo quy định; công khai tài chính ngân sách còn thiếu số liệu và thuyết minh; quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung chưa đảm bảo cơ sở, phân bổ dự toán không phù hợp với chỉ tiêu biên chế, thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước… là những vi phạm tại Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên (Cao đẳng Nghề Điện Biên) mà Thanh tra tỉnh này vừa chỉ rõ.

Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi gần 1 tỷ đồng số tiền sai phạm tại Cao đẳng Nghề Điện Biên.

Chưa công khai ngân sách theo quy định

Qua thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Cao đẳng (CĐ) Nghề Điện Biên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN); việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã chỉ ra nhiều vi phạm.

Cụ thể, trong công tác thực hiện quy định của pháp luật về KNTC trong 02 năm 2019-2020, Trường chưa ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, trung tâm trực thuộc, về thi hành, thực hiện các quy định pháp luật về KNTC theo thẩm quyền; chưa lập sổ tiếp nhận, theo dõi đơn thư KNTC và xử lý đơn thư KNTC chưa đúng quy định. Việc lập, lưu trữ hồ sơ về giải quyết KNTC chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Trong công tác PCTN, Trường cũng chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN đối với các đơn vị trực thuộc; triển khai, thực hiện các nội dung theo kế hoạch PCTN của đơn vị chưa đầy đủ; chưa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện các quy định và kế hoạch PCTN; thực hiện chế độ báo cáo về công tác PCTN, KNTC chưa đầy đủ theo quy định. Thực hiện chưa đầy đủ, kịp thời kiến nghị kiểm toán.

Đáng chú ý, Trường chưa công khai ngân sách trên Trang thông tin điện tử của Trường theo quy định; công khai tài chính ngân sách còn thiếu số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý, 6 tháng; Quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung chưa đảm bảo cơ sở.

Cũng theo đoàn thanh tra, trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, CĐ Nghề Điện Biên thực hiện phân bổ dự toán không phù hợp với chỉ tiêu biên chế và nhiệm vụ được giao dẫn đến phải điều chỉnh tăng giảm giữa các đơn vị. Thẩm tra, thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc Trường chưa chặt chẽ.

Ngoài ra, trường này cũng thực hiện chưa đầy đủ nghĩa vụ nộp NSNN các khoản thuế từ hoạt động đào tạo và dịch vụ; trích thiếu nguồn cải cách tiền lương; một số chứng từ thanh toán tiền công tác phí, văn phòng phẩm, chưa đầy đủ điều kiện về chứng từ, nội dung. Công tác khảo sát, thiết kế một số hạng mục của dự án đầu tư công trình đường vào Trường chưa sát với thực tế và tính toán sai khối lượng thi công xây dựng. “Thủ tục chi thanh toán một số khoản của Trường chưa đảm bảo như phụ cấp chức vụ lãnh đạo; ký hợp đồng giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và An ninh” – Thanh tra cho biết.

Kiến nghị thu hồi gần 1 tỷ đồng tiền sai phạm

Theo Thanh tra tỉnh Điện Biên, để xảy ra những vi phạm nêu trên trước hết thuộc trách nhiệm của ông Đoàn Thanh Quỳnh, Hiệu trưởng CĐ Nghề Điện Biên với vai trò là người đứng đầu đơn vị, trực tiếp là chủ tài khoản của Trường và là người quyết định phân bổ, giao dự toán, quyết toán thu chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc theo quy định.

Tiếp đó là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân được giao thực hiện các nhiệm vụ chịu trách nhiệm trực tiếp trong quá trình tham mưu tổ chức thực hiện, cụ thể: ông Đỗ Thiên Chinh – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, khuyết điểm trong công tác tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về KNTC, PCTN; công tác tổ chức cán bộ.

Ông Phùng Văn Kiệm – Giám đốc Trung Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chỉ đạo thực hiện xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của trung tâm, việc chấp hành pháp luật thuế, công tác quản lý, điều hành hoạt động của trung tâm.

Ông Nguyễn Phú Hoàng, Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ; bà Trần Thị Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ, chịu trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành công khai minh bạch và quản lý, điều hành, sử dụng kinh phí, ngân sách, việc chấp hành pháp luật thuế của trung tâm như đã nêu trên.

Ông Nguyễn Thế Đồng – Phó phòng phụ trách phòng Hành chính – Quản trị, chịu trách nhiệm tham mưu cho hiệu trưởng về công tác công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng tài sản công tại văn phòng trường.

Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ, chịu trách nhiệm đối với các hạn chế, khuyết điểm trong công tác công khai, minh bạch, báo cáo, quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách, tài sản công tại văn phòng trường; công tác kiểm tra, thẩm tra, xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc.

Từ những vi phạm trên, Thanh tra tỉnh này kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm gần 1 tỷ đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh. Trong đó, văn phòng Trường hơn 170 triệu đồng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ hơn 800 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng kiến nghị hiệu trưởng trường kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, đối với các khuyết điểm, vi phạm nêu trên để xác định trách nhiệm và xây dựng các giải pháp chấn chỉnh khắc phục các tồn tại, khuyết điểm qua thanh tra. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến sai phạm qua thanh tra và tổng hợp báo cáo kết quả xử lý về Thanh tra tỉnh.

theo Bùi Anh – Báo Pháp luật Việt Nam

Tin liên quan