Thụ lý điều tra 05 vụ, 12 bị can phạm tội tham nhũng

Cập nhật: 04/01/2021 08:42

UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính.

Ông Hồ Minh Khiêm – nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Định phải hầu tòa với cáo buộc phạm tội nhận hối lộ. Ảnh: Dũ Tuấn/Báo Dân Việt

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh ký ngày 17/12/2020 gửi Thanh tra Chính phủ cho biết, năm 2020, các ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý thực hiện nghiêm túc Quy tắc Ứng xử, những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm; tăng cường kiểm soát các trường hợp có xung đột lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn khi thi hành nhiệm vụ, công vụ theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Một số ngành, địa phương thực hiện kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 82 cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các trường hợp bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Các vụ án tham nhũng đã được đưa ra xét xử

Vụ Đỗ Văn Huệ, nguyên cán bộ Chi cục Thuế huyện Phù Mỹ phạm tội “tham ô tài sản” và tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đã tuyên phạt 10 năm tù giam.

Vụ Hồ Minh Khiêm, nguyên cán bộ Cục Thuế Bình Định phạm tội “nhận hối lộ” đã tuyên phạt 08 năm tù giam.

Vụ Phạm Võ Quang Vinh, nguyên cán bộ kế toán phạm tội “tham ô tài sản”, “giả mạo trong công tác” và Nguyễn Thanh Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trong”, đã tuyên phạt Phạm Võ Quang Vinh 15 năm tù giam và Nguyễn Thanh Kỳ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Vụ Đinh Phương Nam và 03 bị cáo khác thuộc Công ty TNHH May Vinatex Bồng Sơn, đã tuyên phạt bị cáo Đinh Phương Nam phạm tội “tham ô tài sản” 20 năm tù giam và 03 bị cáo khác phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trong” từ 06 tháng đến 12 tháng tù giam.

Công tác quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường, nhất là đối với những vị trí việc làm trực tiếp giải quyết công việc của tổ chức và công dân.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số ngành, địa phương đã chỉ đạo triển khai thực hiện việc rà soát, nhận diện những vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng để tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra, chủ động phòng ngừa; thực hiện giám sát hoạt động của những bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp bằng công nghệ hiện đại (chủ yếu là thiết bị ghi hình) như: Địa điểm tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”…

Trong kỳ, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính các cấp tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, qua đó đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những trường hợp chưa thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, Quy chế Văn hóa công sở, Quy chế Làm việc…

UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính; thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới; kịp thời xem xét, xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với các trường hợp người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 31 cuộc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 44 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua kiểm tra, thanh tra đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đối với 10 tập thể và 09 cá nhân.

Trong công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ, các ngành, địa phương tiếp tục chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác tự kiểm tra của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân và hoạt động giám sát trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, gắn với thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Trong kỳ, chưa phát hiện vụ việc, người có hành vi tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra, giám sát nội bộ.

Đối với công tác thanh tra, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã chỉ đạo tiến hành 60 cuộc thanh tra hành chính và 191 cuộc thanh tra chuyên ngành theo đoàn, phát hiện các sai phạm về kinh tế 12.234 triệu đồng và 526.080 m2 đất các loại. Qua đó, đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 10.054 triệu đồng; kiến nghị xử lý bằng các hình thức khác (ghi thu, ghi chi, giảm trừ thanh toán, quyết toán…) 2.181 triệu đồng và 526.080 m2 đất các loại; kiến nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý đối với 09 tập thể và 22 cá nhân có khuyết điểm, vi phạm; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 01 vụ có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng. (Vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính tại Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn từ năm 2013 đến nay với số tiền sai phạm ban đầu đã xác định được là 1.039.892.597 đồng, trong đó chi không có chứng từ, không qua sổ sách kế toán là 291.712.800 đồng; nhân viên Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện Tây Sơn thu tiền nước của khách hàng nhưng không nộp vào quỹ là 748.179.797 đồng).

Về công tác giải quyết tố cáo, UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã tiếp nhận 353 vụ việc tố cáo. Thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp có 58 vụ; đã giải quyết 53 vụ, đạt tỷ lệ 91,38%. Qua giải quyết tố cáo, các cấp, các ngành đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 60 triệu đồng; chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với 04 cá nhân; chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý điều hành; củng cố đoàn kết nội bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tại những đơn vị có phát sinh tố cáo.

Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan công an các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác theo dõi nắm tình hình; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý kịp thời các tin báo tội phạm; tiến hành thụ lý điều tra 05 vụ, 12 bị can phạm tội tham nhũng, trong đó khởi tố mới 02 vụ, 03 bị can. Đến nay đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 03 vụ, 07 bị can; tiếp tục điều tra 02 vụ, 05 bị can. Viện KSND 02 cấp đã truy tố 05 vụ, 09 bị can. TAND 02 cấp đã xét xử 04 vụ. 08 bị cáo phạm tội tham nhũng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

theo Vy Anh – Báo Thanh tra

Tin liên quan