Tỉnh Cà Mau: Qua thanh tra việc mua sắm tài sản công, xác định nhiều kết quả tích cực

Cập nhật: 19/05/2021 07:56

Qua thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tài chính trong việc mua sắm tài sản công (phần tập trung) trong giai đoạn từ 1/1/2018 tới 31/12/2020, Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chỉ ra nhiều mặt tích cực đáng khích lệ. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra một số thiếu sót.

Quang cảnh buổi công bố kết luận thanh tra. (Ảnh: Thanh tra tỉnh Cà Mau)

Tại thông báo kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, hàng năm, Sở Tài chính đều có ban hành văn bản triển khai thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa tập trung của tỉnh, gửi đến các quan đơn vị được phân bổ dự toán và UBND các huyện, thành phố Cà Mau không được phân bổ dự toán nếu có nhu cầu mua sắm thì cũng tiến hành lập thủ tục đăng ký gửi đơn vị mua sắm tập trung (quyết định phê duyệt dự toán và kèm bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm).

Tại Trung tâm Dịch vụ tài chính công tỉnh Cà Mau (trực thuộc Sở Tài chính), hàng năm sau khi nhận được quyết định phân bổ dự toán nguồn kinh phí mua sắm, sửa chữa tập trung của Chủ tịch UBND tỉnh và tổng hợp nhu cầu mua sắm của sở, ngành không nằm trong phân bổ kinh phí của Chủ tịch UBND tỉnh và các huyện, thành phố Cà Mau, trung tâm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm được Chủ tịch UBND phê duyệt đảm bảo yêu cầu về hồ sơ mời thầu; tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng tiết kiệm cho chi phí công tác chọn nhà thầu; tư vấn xét thầu khách quan, trình tự xét thầu đảm bảo theo quy định về xét thầu.

Đặc biệt, trong tổng số 13 gói thầu giá trị đưa ra đấu thầu là 43,9 tỷ đồng, qua kết quả chọn nhà thầu và ký kết thỏa thuận khung với nhà thầu là 35,1 tỷ đồng, giảm giá được 8,8 tỷ đồng (giảm 20,09%)…

 Thanh tra tỉnh Cà Mau đã chỉ ra nhiều mặt tích cực đáng khích lệ qua kết quả thanh tra tại Sở Tài chính. (Ảnh: camau.gov.vn)

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót, như qua thanh tra tại Trung tâm Dịch vụ tài chính công phát hiện một số cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký còn trễ thời gian quy định, chưa đầy đủ phải bổ sung nhiều lần. Do đó, trung tâm phải trình Sở Tài chính xin ý kiến UBND tỉnh gia hạn thời gian đăng ký mua sắm tập trung, dẫn đến kéo dài thời gian tiếp nhận tài sản đưa vào sử dụng là chưa đúng quy định tại Điều 74 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trung tâm tổ chức thực hiện quy trình mua sắm còn để kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến đơn vị sử dụng, như 563 bộ máy tính để bàn năm 2018 đến ngày 8/8/2018 mới thông báo ký thỏa thuận khung; 375 bộ máy tính để bàn năm 2018 đến ngày 4/10/2018 mới thông báo ký thỏa thuận khung và 111 máy tính xách tay năm 2018 đến ngày 1/4/2019 mới thông báo ký thỏa thuận khung, các gói thầu còn lại khoảng tháng 4 hàng năm mới có thông báo…

Ngoài ra, qua thanh tra các đơn vị trình và trực tiếp ký hợp đồng mua sắm sử dụng tài sản cũng phát hiện một số thiếu sót như: Tại huyện U Minh, khi tổng hợp mua sắm, Phòng Tài chính – Kế hoạch có lập dự toán mua thêm 3 bộ máy tính để bàn, để dự phòng cấp cho các đơn vị sử dụng khi cần thiết. Việc mua sắm dự phòng này không phù hợp theo Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị.

Hay tại huyện Trần Văn Thời, qua thanh tra xác định Trường Tiểu học 1 Sông Đốc, có 1 máy tính xách tay (trị giá 9.840.000 đồng) cấu hình và nhãn hiệu không đúng với cấu hình và nhãn hiệu của thỏa thuận khung; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời ký phê duyệt dự toán mua sắm tài sản tập trung chưa đúng thẩm quyền…

Từ kết quả nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Sở Tài chính chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tài chính công tổ chức triển khai, hướng dẫn cụ thể các văn bản có liên quan từ Trung ương đến địa phương cho các đơn vị có nhu cầu mua sắm tập trung biết để thực hiện đúng quy định, nhằm khắc phục những hạn chế nêu trong kết luận thanh tra…

Đối với Trung tâm Dịch vụ tài chính công, Thanh tra tỉnh đề nghị đơn vị này thực hiện đầy đủ, đúng theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình và các quy định có liên quan đến việc mua sắm tài sản tập trung theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tổ chức thực hiện quy trình mua sắm tập trung theo quy định về thời gian để đáp ứng kịp thời cho đơn vị sử dụng tài sản. Tổ chức rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra…

theo Chu Tuấn – Báo thanh tra

Tin liên quan