TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH TUYÊN QUANG 65 NĂM  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Cập nhật: 30/09/2022 09:29

Ngày 06 – 06 – 1957, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tuyên Quang ra Nghị quyết số 84-NQ/TU về thành lập cơ quan và Ban Hiệu uỷ trường Đảng tỉnh Tuyên Quang. Qua các giai đoạn lịch sử, với nhiều lần sáp nhập và đổi tên, ngày 19/10/1994, nhà trường chính thức có tên gọi là Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang.

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”[1], được sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn từng bước xây dựng nhà trường và góp phần rất quan trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang.

Cuối năm 1957, lớp học đầu tiên được khai giảng với khoảng 80 học viên. Những năm sau đó, trong thời kỳ cả nước có chiến tranh, thời kỳ đổi mới đất nước, hay thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, nhà trường luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Đặc biệt trong những năm gần đây, nhà trường tích cực xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án như: đê án “Nâng cao hiệu quả học tập lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang”; “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới”. Cùng với đó Nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về công tác chuyên môn, công tác quản lý học viên. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đến nay đã có hơn 50 nghìn cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng tại nhà trường. Qua đào tạo, bồi dưỡng, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin và quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nâng lên. Lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng; tác phong trong công tác, năng lực hoạt động thực tiễn có những chuyển biến tích cực. Nhiều học viên đã trưởng thành sau các khoá học, trở thành lãnh đạo, công chức, viên chức hăng hái, tích cực trong công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi sâu đi sát phong trào quần chúng, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, gắn lý luận với thực tiễn, đem lại hiệu quả cao trong quá trình công tác.

Buổi đầu khi mới thành lập, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường còn rất thiếu, mới chỉ có 09 người gồm một Ban Hiệu uỷ 04 đồng chí và 05 đồng chí là cán bộ, giảng viên. Đội ngũ giảng viên và nhân viên đều chưa được được đào tạo, bồi dưỡng bài bản, chưa có hệ thống về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ gây khó khăn nhất định cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Năm 1993, lần đầu tiên nhà trường cử 03 giảng viên đi đào tạo trình độ thạc sỹ. Trong những năm sau đó, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, liên tục cử các giảng viên, nhân viên đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và các chương trình bồi dưỡng, với các chế độ ưu đãi và hỗ trợ hợp lý, khuyến khích được tất cả các giảng viên nhân viên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Đến nay nhà trường đã có 49 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 01 tiến sỹ, 100% giảng viên, cán bộ quản lý có trình độ đại học trở lên, có 31/39 giảng viên có trình độ trên đại học (chiếm 79,4%), 20 giảng viên chính, 01 giảng viên đang được cử đi học nghiên cứu sinh. 02 giảng viên được cử đi học thạc sỹ tại Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Chất lượng đội ngũ tăng lên đồng thời với chất lượng thực hiện nhiệm vụ của giảng viên cũng tăng lên. 100% giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực có sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại, tính từ 2015 đến nay đã có 94 lượt giảng viên đạt giảng viên dạy giỏi cấp trường, 04 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

            Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế là một hoạt động quan trọng được nhà trường đặc biệt chú trọng, nhất là những năm gần đây. Để thực hiện các mục tiêu chính trị đã đề ra, Nhà trường đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Trong công tác nghiên cứu khoa học, đã có hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện ở cả 3 cấp: cấp khoa, cấp trường và cấp tỉnh, chỉ tính riêng từ năm 2015 trở lại đây, nhà trường đã triển khai thực hiện thành công 02 đề tài khoa học cấp tỉnh và đang triển khai 01 đề tài cấp tỉnh; nghiệm thu thành công 37 đề tài khoa học cấp trường và 09 đề tài khoa học cấp khoa; nhà trường đã chủ trì và phối hợp tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học cấp tỉnh và 13 cuộc hội thảo khoa học cấp trường; trong đó nhiều công trình nghiên cứu, bài viết có giá trị thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; xây dựng và duy trì trang webside với nhiều bài viết chất lượng, nhiều thông tin bổ ích thu hút hàng triệu lượt truy cập; biên tập và xuất bản 17 số Thông tin Lý luận và thực tiễn với hơn 200 bài viết; xuất bản cuốn sách “Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang 60 năm xây dựng và phát triển (06/06/1957-06/06/2017)”, 01 cuốn giáo trình phần VI “Tình hình nhiệm vụ của tỉnh Tuyên Quang thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị – hành chính năm 2017 và 01 cuốn giáo trình “Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Tuyên Quang” trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị, năm 2021. Biên soạn tài liệu bồi dưỡng sinh hoạt chi bộ; tài liệu bồi dưỡng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; nhiều giảng viên tham gia biên soạn sách, tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập… Công tác nghiên cứu thực tế được đổi mới về nội dung và phương thức thực hiện theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị được phân công của giảng viên, hàng năm 100% giảng viên hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu thực tế và có báo tổng kết có chất lượng, áp dụng hiệu quả nâng cao chất lượng các bài giảng trong các chương trình đào tạo và bồi dưỡng.

   65 năm xây dựng và phát triển, những cống hiến và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường đã được Trung ương và Tỉnh ghi nhận bằng những khen thưởng xứng đáng: Năm 2002, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho nhà trường về thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đặc biệt năm 2007 nhà trường đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3; 02 giảng viên vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; nhiều năm liền Nhà trường được Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen về công tác đào tạo bồi dưỡng năm học, nhiều cá nhân được bằng khen cuả Thủ tướng Chính phủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện”…

Tin liên quan

RƯỢU POKER TUẤN – THƯƠNG HIỆU KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG - Cập nhật: 25/11/2022 07:58
YẾN SÀO BÌNH MINH CƠ HỘI LỚN ĐỐI VỚI NGHÀNH NUÔI YẾN - Cập nhật: 25/11/2022 07:50
GIỚI THIỆU BỘ SẢN PHẨM TIÊN TIẾN FNT6VN VÀ ECOAL GIẢI PHÁP VƯỢT TRỘI TRONG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ - Cập nhật: 25/11/2022 07:44
TOÀN GIA PHÁT PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU – KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - Cập nhật: 25/11/2022 07:03
- Cập nhật: 22/11/2022 05:12
- Cập nhật: 21/11/2022 15:26
- Cập nhật: 21/11/2022 14:13
- Cập nhật: 21/11/2022 14:08
- Cập nhật: 21/11/2022 14:07
- Cập nhật: 21/11/2022 09:55