Văn phòng Thanh tra Chính phủ: Đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Cập nhật: 17/12/2020 10:02

Ngày 16/12, Văn phòng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: PV

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của TTCP cũng như ngành Thanh tra và bị ảnh hưởng của dịch, bệnh COVID-19 nên việc thực thi các nhiệm vụ của Văn phòng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Với sự quyết tâm, đồng lòng của lãnh đạo và công chức, người lao động, tập thể Văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trong năm 2020, công tác xây dựng thể chế tiếp tục được quan tâm, xây dựng có chất lượng, áp dụng thực tiễn, như việc ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của TTCP về việc điều động, luân chuyển, biệt phái. Ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của TTCP.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã tham gia Tổ Biên tập xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục Bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Đầu mối thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế cập nhật thông tin, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho TTCP.

Chánh Văn phòng TTCP Dương Quốc Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Công tác tham mưu tổng hợp, CCHC, kiểm soát TTHC có nhiều cố gắng, chất lượng được nâng lên. Tham mưu thực hiện chức năng là đầu mối giao dịch, liên hệ với thanh tra các bộ, ngành, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP. Tham mưu thực hiện việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong toàn ngành Thanh tra.

Việc xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC và tổ chức triển khai thực hiện, về cơ bản các hoạt động đề ra trong kế hoạch đã được Văn phòng thực hiện đầy đủ, đạt chất lượng, hiệu quả.

Với vai trò đầu mối, thường trực Ban chỉ đạo CCHC của cơ quan, một số công việc chính được triển khai cụ thể, như tham mưu kiện toàn và thành lập Ban chỉ đạo thay thế Tổ CCHC của TTCP và xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch và báo cáo tổng kết Nghị quyết 30c về CCHC giai đoạn 2011-2020 của TTCP. Xây dựng định hướng CCHC giai đoạn 2021-2030 của TTCP. Xây dựng kế hoạch kiểm tra CCHC của thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra tại thanh tra các địa phương.

Trong năm 2020, công tác quản trị đã đi vào ổn định đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, ngày càng phục vụ tốt hơn. Công tác mua sắm đảm bảo đúng chính sách, chế độ và tiết kiệm. Công tác tài vụ đã bám sát kế hoạch ngân sách được duyệt, chủ động tham mưu đảm bảo kịp thời phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan.

Đáng lưu ý, công tác tham mưu lãnh đạo TTCP với vai trò là Thường trực Tổ Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện hiệu quả, chủ động, bám sát tình hình dịch, bệnh trong nước và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Góp phần vào việc cơ quan TTCP không có trường hợp lây nhiễm bệnh tại cộng đồng.

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể công chức, người lao động Văn phòng TTCP trong năm 2020.

Theo Phó Tổng Thanh tra, năm 2020 Văn phòng TTCP đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác hành chính văn thư tổng hợp tốt và xu hướng càng ngày càng chuyên nghiệp hơn. Trong năm, Ban quản lý dự án triển khai nhiều dự án đã cố gắng và khởi công xây dựng khu di tích trên Tuyên Quang. Phòng công tác phía Nam đã phục vụ tốt các cuộc làm việc của lãnh đạo và các đoàn thanh tra. Phòng quản trị phải thực hiện nhiều nhiệm vụ như các hội nghị trực tuyến Đại hội Đảng Đại hội thi đua yêu nước và Hội nghị trực tuyến kỷ niêm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam….

Đáng lưu ý, trong năm 2020, tập thể lãnh đạo và công chức viên chức người lao động của Văn phòng TTCP đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nội bộ đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm cũng chỉ ra một số hạn chế, như: Mảng quản trị phương tiện tuy đã phục vụ theo hướng ngày một chuyên nghiệp hơn nhưng bố trí chưa hợp lý; việc chỉ đạo điều hành còn thiếu sát sao; việc phối hợp giữa các phòng chưa thực sự hiệu quả.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm đề nghị Văn phòng TTCP tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cho 2021.

Nhất trí với kế hoạch công tác năm 2021 của Văn phòng TTCP, Phó Tổng Thanh tra đề nghị Văn phòng tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện từng việc theo tháng, quý.

Ngoài ra, khẩn trương đưa Trụ sở tiếp dân vào hoạt động trong quý I/2021.Thường xuyên nắm bắt thông tin chỉ đạo của Bộ Y tế nhắc nhở các cục vụ đơn vị trong công tác phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt quan tâm việc thực hiện Chính phủ điện tử; củng cố nội bộ, giữ đoàn kết trongg tập thể trong đó nêu cao tính gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

theo Phương Anh – Báo Thanh tra

Tin liên quan