Bắc Giang: Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Cập nhật: 09/10/2023 09:58

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Báo cáo số 164b/BC-UBND về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng; nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện các tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang. Ảnh: bacgiang.gov.vn

Tập trung thanh tra những vấn đề bức xúc, dư luận đang quan tâm

Theo Báo cáo, 9 tháng năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 114 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 281 đơn vị; 149 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 802 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 29,5 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 11,6 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 17,8 tỷ đồng; ban hành 368 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 2,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 29 tổ chức, 325 cá nhân có các hành vi sai phạm bị phát hiện qua thanh tra, kiểm tra.

Cụ thể, tổng số cuộc thanh tra về hành chính đã ban hành 108 kết luận thanh tra; 281 đơn vị được thanh tra. Những vi phạm chủ yếu được phát hiện là vi phạm về quản lý tài chính, ngân sách, vi phạm quy định về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai; thuộc các lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, đất đai; với tổng số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra hơn 27,8 tỷ đồng.

Kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước gần 11 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 16,9 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý hành chính 29 tổ chức; kết luận kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 325 cá nhân. Trong kỳ đã thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước 16 tỷ đồng; xử lý khác về kinh tế 9,7 tỷ đồng; xử lý hành chính bằng hình thức khiển trách đối với 8 cá nhân (3 cá nhân tại huyện Lục Ngạn, 2 cá nhân tại huyện Lạng Giang, 3 cá nhân tại huyện Hiệp Hòa); kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 28 tổ chức, 346 cá nhân.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đã tiến hành 149 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 802 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực như giao thông, kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp, y tế, lao động, công thương.

Đến thời điểm báo cáo, đã ban hành 47 kết luận; tiến hành thanh tra, kiểm tra 802 tổ chức và cá nhân, phát hiện 361 tổ chức, cá nhân có vi phạm, nội dung vi phạm chủ yếu trong quản lý vận tải, đầu tư xây dựng; môi trường, đất đai; vi phạm quy định trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú ý, lâm nghiệp.

Tổng số tiền vi phạm hơn 1.6 tỷ đồng; kiến nghị xử lý thu hồi 690 triệu đồng, xử lý khác là 988 triệu đồng; Ban hành là 368 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (85 đối với tổ chức, 283 đối với cá nhân) tổng số tiền phạt hơn 2.8 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện xử lý vi phạm về kinh tế và hành chính đã thu hồi  hơn 3 tỷ đồng; số tiền vi phạm đã xử lý khác là 259  triệu đồng.; xử lý bằng hình thức khác đối với 1 tổ chức.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghiêm việc tiếp công dân (TCD) định kỳ; đồng thời phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh TCD tại các huyện, thành phố; tổ chức nhiều hội nghị kiểm tra, làm việc với các sở, ngành và UBND huyện, thành phố về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC); chỉ đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên theo dõi tình hình KNTC, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố trong công tác TCD, giải quyết KNTC và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết KNTC; Chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền KNTC để gây mất trật tự công cộng.

Trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp 6.432 lượt người đến KNTC và kiến nghị, phản ánh (KNPA) giải quyết 4.394 vụ việc (giảm 92 lượt người và giảm 818 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022). Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng khi triển khai thực hiện các dự án; nội dung tố cáo chủ yếu liên quan đến tố cáo cán bộ huyện, xã và Ban quản lý thôn liên quan đến việc thực hiện quy trình, thủ tục cấp GCNQSD đất; việc thu hồi, bồi thường GPMB, việc bán đất trái thẩm quyền từ nhiều năm trước.

Tiếp nhận 6.622 đơn trên địa bàn (giảm 646 đơn so với cùng kỳ năm 2022). Sau khi phân loại, xử lý (đơn trùng lặp, nặc danh, vượt cấp, không đủ điều kiện xử lý), tổng số đơn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm phải giải quyết của các cấp, các ngành là 3.393 đơn, toàn tỉnh đã giải quyết xong 2.995/3.393 đơn đạt tỷ lệ 88,3% (giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2022). cơ bản các vụ việc được xem xét giải quyết đúng thời hạn.

Bên cạnh công tác thanh tra, TCD, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2023, yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương, ngoài việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Thông qua việc tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết tố cáo, các cơ quan đã chuyển thông tin 6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra (Trong đó: Huyện Lục Nam 1 vụ; Hiệp hòa 3 vụ; Lạng Giang 2 vụ, có 1 vụ việc công dân tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng).

Đồng thời, Thủ trưởng các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cũng đã xử lý 2 vụ việc tố cáo có nội dung liên quan đến tham nhũng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó đã kết luận 1 vụ việc tại xã Xuân Lương, huyện Yên Thế có hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ công vụ.

Theo kết luận điều tra của cơ quan Công an, tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng phát hiện mới là hơn 26,4 tỷ đồng; đã thu hồi, bồi thường hơn 19 tỷ đồng.

Trong kỳ báo cáo, có 4 vụ việc tham nhũng phải xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu gồm: Vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Bắc Giang; Vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạng Giang; Vụ án Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại UBND xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa.

Đỗ Anh

Tin liên quan