Báo cáo riêng của các cơ quan LHQ theo Cơ chế UPR có nhiều nội dung sai sự thật

Cập nhật: 12/04/2024 09:13

 Báo cáo riêng của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV có nhiều nội dung sai sự thật, không được kiểm chứng cùng nhiều đánh giá không khách quan, không cân bằng, không phản ánh chính xác và đầy đủ tình hình, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt.

Ngày 11/4/2024, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về nội dung báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ IV.

Theo đó, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nêu rõ: “Chúng tôi rất thất vọng trước việc mặc dù có sự hiện diện đầy đủ tại Việt Nam và quan hệ hợp tác lâu dài, toàn diện với các Ban, Bộ, ngành Việt Nam, Báo cáo riêng của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV có nhiều nội dung sai sự thật, không được kiểm chứng cùng nhiều đánh giá không khách quan, không cân bằng, không phản ánh chính xác và đầy đủ tình hình, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người”.

Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt, trong thời gian qua, quá trình xây dựng Báo cáo quốc gia UPR chu kỳ IV của Việt Nam đã được tiến hành một cách nghiêm túc, toàn diện, có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan cũng như các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Báo cáo riêng của các cơ quan Liên hợp quốc đã không được xây dựng một cách minh bạch tương xứng với những thiện chí hợp tác và quá trình xây dựng Báo cáo quốc gia của Việt Nam, hoàn toàn không thể hiện đúng tinh thần và thực tiễn hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc, các ưu tiên hợp tác mà Việt Nam và các cơ quan phát triển Liên hợp quốc đã nhất trí.

“Chúng tôi cho rằng các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và các cơ quan phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam trong tương lai cần được triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan và các ưu tiên của Việt Nam”, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh.

Tin liên quan