Bình Phước: Tăng cường công tác thanh kiểm tra hoạt động đấu thầu sau phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân

Cập nhật: 17/05/2023 10:36

Sau thông loạt bài phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân, tỉnh Bình Phước đã lên kế hoạch tăng cường công tác thanh kiểm tra hoạt động đấu thầu qua mạng, xử lý nghiêm chủ đầu tư và các bên liên quan nếu vi phạm.

Tỉnh Bình Phước đã lên kế hoạch tăng cường công tác thanh kiểm tra về hoạt động đấu thầu đầu tư công sau thông tin phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân

Sau loạt bài phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân về công tác đấu thầu đầu tư công tại tỉnh Bình Phước, cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra rà soát chấn chỉnh và kiến nghị điều chỉnh quy định nhằm tăng cường công tác quản lý trong hoạt động đấu thầu.

Theo đó, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu tại địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Phước đã tổ chức thanh, kiểm tra chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh kiểm tra, Sở KH-ĐT đã cấm một doanh nghiệp tham gia đấu thầu và chấn chỉnh một số hạn chế, tồn tại trong công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Sở KH-ĐT xác định, thông tin Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh về nhiều trường hợp trúng thầu chỉ có một nhà thầu tham gia là có thật.

Vì vậy, để tăng tính cạnh tranh và hiệu quả trong đấu thầu, Sở KH-ĐT đã đề nghị Bộ KH-ĐT xem xét, trình Chính phủ sửa đổi khoản 4, Điều 85 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định về nguyên tắc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo hướng: Trường hợp có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ thì cho phép bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Sau phản ánh của Báo Đại biểu Nhân dân, tỉnh Bình Phước đã tái lập lại hoạt động của Phòng Thanh tra Sở KH-ĐT để tăng cường công tác thanh kiểm tra về hoạt động đấu thầu

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã tái lập lại hoạt động của Phòng Thanh tra Sở KH-ĐT. Trong thời gian tới Sở KH-ĐT sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra về hoạt động đấu thầu qua mạng, xử lý nghiêm khắc chủ đầu tư và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Thực hiện công văn số 827/UBND-TH của UBND tỉnh Bình Phước về việc rà soát, phản hồi Báo Đại biểu Nhân dân về phản ánh liên quan đến các gói thầu đầu tư công tại tỉnh Bình Phước được các doanh nghiệp liên tiếp trúng thầu sát giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đã có Công văn số 700/SKHĐT-T.Tr về việc phối hợp rà soát phản hồi thông tin gửi các Sở ngành, đơn vị liên quan.

Qua kết quả báo cáo của chủ đầu tư và kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, Sở KH-ĐT đã có Báo cáo số 1002/BC-SKHĐT kết quả kiểm tra công tác đấu thầu tại các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư.

Cụ thể, kết quả kiểm tra đối với 226 gói thầu đầu tư công trên địa bàn cho thấy có tới 156/226 gói thầu trúng chỉ có 1 nhà thầu tham gia (kể cả liên danh), chiếm tỷ lệ 69% trên tổng số gói thầu. Trong đó có nhiều gói thầu trúng sát với giá dự toán, tỷ lệ tiết kiệm trung bình của 226 gói thầu là 0,4%, trong đó tỷ lệ tiết kiệm cao nhất là 6,71% và tỷ lệ tiết kiệm thấp nhất là 0,01%.

“Điều này cho thấy tính cạnh tranh trong đấu thầu chưa cao”, báo cáo của Sở KH-ĐT nêu rõ.

Qua kiểm tra, còn 7 gói thầu chưa đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu; 9 gói thầu chưa đăng tải thông báo mời thầu; 2 gói thầu đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu chậm so với quy định tại khoản 1, Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Như Báo Đại biểu Nhân dân thông tin, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang có nhiều tồn tại trong công tác đấu thầu đầu tư công. Có thể kế đến việc Công ty CP Vận tải Công trình Giao thông Bình Phước (Cty CTGT Bình Phước) trúng sát giá hàng loạt các gói thầu đầu tư công trên địa bàn tỉnh với cùng “kịch bản”.

Bình Phước: Doanh nghiệp “quen mặt” liên tiếp trúng thầu sát giá cùng
Hàng loạt gói thầu đầu tư công tại tỉnh Bình Phước được nhà thầu “quen mặt” là đơn vị duy nhất tham gia và trúng thầu và có tỉ lệ tiết kiệm rất thấp 

Cụ thể, từ tháng 11.2017 đến tháng 12.2022, Cty CTGT Bình Phước liên tiếp trúng 34 gói thầu đầu tư công sát giá với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng. Các gói thầu đơn vị này trúng chủ yếu là của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA ĐTXD) thị xã Phước Long, Ban QLDA ĐTXD huyện Bù Đăng và Ban QLDA ĐTXD huyện Bù Gia Mập.

Có thời điểm chỉ trong 10 ngày (20-29.3.2019), Cty CTGT Bình Phước trúng liên tiếp 5 gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách gói thầu dưới 0,2%.

Cũng liên quan đến hoạt động đấu thầu đầu tư công, kết quả kiểm tra của thị xã Phước Long cho thấy trong số 34 gói thầu đầu tư công tại đây đã được các doanh nghiệp “quen mặt” liên tiếp trúng thầu sát giá với cùng “kịch bản” giống nhau. Toàn bộ các gói thầu được trúng đều có tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,8%, trong đó có 26 gói dưới 0,2% và có tới 18 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 0,1%.

* Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin về công tác thực hiện đấu thầu đầu tư công tại tỉnh Bình Phước đến bạn đọc và cử tri cả nước.

theo Thạc Hiếu – Trung Kiên – Báo Đại biểu nhân dân điện tử

Tin liên quan