Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại tỉnh Tiền Giang

Cập nhật: 16/11/2023 14:03

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã có buổi kiểm tra công tác thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” tại tỉnh Tiền Giang.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” tại tỉnh Tiền Giang

Theo đánh giá của Đoàn công tác Bộ Quốc phòng, hàng năm, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã lựa chọn những nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cơ bản phù hợp với tình hình thực tế, trình độ nhận thức của người dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật được các đơn vị quân đội: Vùng Cảnh sát biển 3; Vùng 2 Hải quân; Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang và các cấp, ngành phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả. Qua đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng lên; cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn đã hiểu rõ những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, nhất là vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Đồng thời trách nhiệm của công dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam cũng được nâng cao, từ đó góp phần quan trọng trong việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều hình thức, biện pháp triển khai thực hiện Đề án phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương; quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện để các địa phương ven biển củng cố ngăn sách, tủ sách pháp luật, kịp thời bổ sung những tài liệu liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của nhân dân.

Thiếu tướng Vũ Trung Kiên đề nghị tỉnh Tiền Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng nói chung và Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển, góp phần tạo môi trường điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống.

Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng trao các phần quà tặng ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Trước ý kiến của Đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh cho biết, tỉnh sẽ phát huy hơn nữa những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 – 2023” trong thời gian tới; tích cực tuyên truyền sâu rộng nội dung Luật Cảnh sát biển, nhân rộng những mô hình mang lại hiệu quả trong thực tế đời sống.

Tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam; phát huy hơn nữa vai trò cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Cảnh sát biển Việt Nam gắn với thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới…

Cũng trong dịp này, Đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng đã trao các phần quà tặng ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

theo Thạc Hiếu – Báo Đại biểu nhân dân

Tin liên quan