Bộ trưởng Bộ Công an: Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện nhiều hơn 51%

Cập nhật: 21/11/2023 14:35

Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo. Ảnh: Quốc hội. 

Sáng ngày 21/11, trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 tại Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2023, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp. Bám sát sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Quốc hội, Chính phủ đã cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các chương trình, kế hoạch, giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Cụ thể:

Trên lĩnh vực an ninh quốc gia, các cơ quan chức năng đã tăng cường nắm sát tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, ứng xử phù hợp, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; tích cực giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp. Tuy nhiên, tình hình an ninh tại các địa bàn chiến lược còn tiềm ẩn các yếu tố gây bất ổn.

Trong công tác phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, ngành công an đã triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm. Bộ trưởng Tô Lâm dẫn chứng: Tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 81,61%; trong đó án rất nghiêm trọng đạt 93,2%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,62%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Tuy nhiên, số vụ phạm tội về trật tự xã hội tăng 18%, trong đó nhiều loại tội phạm tăng cao và có xu hướng phức tạp trở lại.

Trong công tác phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đã tiếp tục rà soát, khắc phục sơ hở, thiếu sót để phòng ngừa tội phạm; chủ động nhận diện, phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới. Phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Công an, tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu còn diễn biến rất phức tạp; số vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế được phát hiện nhiều hơn 11,69%, số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện nhiều hơn 51,63%.

Trong công tác phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế trong công tác trong công tác quản lý môi trường, tài nguyên, vệ sinh, an toàn thực phẩm; tập trung giải quyết vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông, hệ thống thủy lợi. Tuy nhiên, tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm còn xảy ra phổ biến trên nhiều lĩnh vực, địa bàn; số vụ được phát hiện nhiều hơn 18,87%.

Trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Chính phủ đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Chính phủ cũng đã chủ động rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phòng cháy, chữa cháy…

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thời gian tới, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Chính phủ cũng kiến nghị, đề xuất Quốc hội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về mặt pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực và tổ chức công tác giám sát; và tăng cường nguồn lực xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

theo PV – Tạp chí luật sư VN

https://lsvn.vn/bo-truong-bo-cong-an-so-vu-pham-toi-ve-tham-nhung-va-chuc-vu-duoc-phat-hien-nhieu-hon-51-1700537232.html

Tin liên quan