Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ
 Ngày mai (18/5) là Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam. Những năm qua, KH&CN Việt Nam đã có thành tựu đáng mừng. Chính vì thế, những xếp hạng quốc tế về KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) của Việt Nam không ngừng được cải thiện.
Để không “lãng phí” chất xám từ các nghiên cứu khoa học
hương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ là mơ ước của các nhà khoa học. Nhưng bài toán “đầu ra” cho sản phẩm nghiên cứu, còn gặp nhiều thách thức. Nếu không có “bệ đỡ” từ các quỹ tài trợ, không có cơ duyên gặp các doanh...
Vận hành Trung tâm giám sát-điều hành giao thông thành phố Đà Lạt
Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chính thức đưa vào vận hành Trung tâm giám sát-điều hành giao thông thành phố, với hàng chục camera chất lượng cao được tích hợp.
Bộ Khoa học và Công nghệ thống nhất quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo đánh giá về phòng, chống tham nhũng
Ngày 28/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Đại sứ quán Anh tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo đánh giá quy định pháp luật...
Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ
Ngày 11/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức phê duyệt thuyết minh 02 đề tài khoa học cấp Bộ “Hình thức thanh tra- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ làm chủ nhiệm...
Phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ “Đối tượng của khiếu nại hành chính – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
Ngày 09/01/2017, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp phê duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp Bộ “Đối tượng của khiếu nại hành chính - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do ThS. Lê Thị Thúy - Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Viện Khoa...
Ng​ày 22/7/2020, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 1225/TTCP-CLKHTT về việc báo cáo tình hình giải quyết phản ánh, kiến nghị và bảo vệ người phản ánh, kiến nghị về tham nhũng, tiêu cực​. Theo đó, TTCP đề nghị cung cấp các cơ quan liên quan cung cấp thông tin...
Toàn văn Văn bản số 1244/TTCP-PC về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020​, Văn bản số 1243/TTCP-PC về việc tổ chức Đoàn kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 và phục lục có tại bản đính kèm: File đính kèm CV 1243-theo doi...
Mục tiêu tổng thể: Xây dựng ngành Thanh tra trong sạch vững mạnh từng bước chuyên nghiệp hiện đại và có đủ năng lực thực hiện thành công các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao cho;