CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BẾN THÀNH: KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Cập nhật: 01/12/2023 05:24

     Công tác bảo đảm cấp nước an toàn, phát triển khách hàng, giảm thất thoát nước và dịch vụ khách hàng luôn được Công ty Cổ phần Cấp Bến Thành chú trọng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực. Điều này đã góp phần đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản xuất,…

     Công tác bảo đảm cấp nước an toàn, phát triển khách hàng, giảm thất thoát nước và dịch vụ khách hàng luôn được Công ty Cổ phần Cấp Bến Thành chú trọng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực. Điều này đã góp phần đảm bảo mục tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm và tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

    Lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo hiệu quả của chất lượng dịch vụ, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành không ngừng nỗ lực phục vụ tốt nhất khách hàng đang sử dụng nguồn nước máy trên địa bàn quận 1, quận 3 (trừ phường 12, 13, 14) TP.HCM. Một trong những giải pháp được thực hiện xuyên suốt là tập trung đổi mới, hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan đến dịch vụ cung cấp nước cho khách hàng, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm tiện ích hơn cho khách hàng.

     Trong đó, giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác chăm sóc khách hàng, tiến tới xây dựng ngành cấp nước thông minh, hiện đại được Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành ưu tiên hàng đầu. Công ty đã triển khai hợp đồng dịch vụ cấp nước điện tử; bổ sung các chức năng trong hệ thống phát hành hóa đơn điện tử theo yêu cầu của cơ quan thuế; cung cấp chức năng trích xuất dữ liệu cho hệ thống chăm sóc khách hàng; ứng dụng số hóa hồ sơ phục vụ công tác quản lý, tra cứu, chia sẻ dữ liệu.

Đồng bộ dữ liệu tự động liên thông

     Sự nỗ lực của ngành nước trong nâng cao chất lượng dịch vụ cũng thể hiện trong việc thực hiện kế hoạch thu thập, cập nhật số định danh cá nhân và quản lý định mức nước sinh hoạt; các quy trình rút ngắn thời gian gắn mới đồng hồ nước; quy định thủ tục cấp định mức sinh hoạt; quy trình cập nhật, quản lý số định danh cá nhân.

     Theo ông Nguyễn Doãn Xã, Giám đốc Công ty, để nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng, thời gian tới, công ty tiếp tục hoàn thiện tính năng tiếp nhận trực tuyến yêu cầu gắn mới đồng hồ nước, nâng, dời đổi cỡ đồng hồ nước, đăng ký định mức nước sinh hoạt, tiếp nhận phản ánh, khiếu nại trên ứng dụng chăm sóc khách hàng; thanh toán tiền nước trực tuyến.

Phát huy hiệu quả vốn đầu tư công, tuân thủ nghiêm ngặt trong công tác đấu thầu

Minh bạch trong công tác đấu thầu

     Để phục vụ hoạt động chuyên môn, về cơ bản các dự án mà Công ty Cổ phần Cấp Bến Thành thực hiện mời thầu đã được lựa chọn đều công khai, cạnh tranh, công bằng, minh bạch, các gói thầu mua sắm đều được thông báo trên Hệ thống đấu thầu quốc gia nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu có đủ điều kiện về năng lực pháp lý, năng lực kỹ thuật, năng lực kinh nghiệm và năng lực tài chính tham gia. Ông Nguyễn Doãn Xã- Giám đốc chia sẻ: Chúng tôi luôn ủng hộ và thực hiện nghiêm túc các gói thầu đấu thầu qua mạng, các gói thầu đấu thầu rộng rãi theo quy định, đăng tải thông tin đấu thầu trên trang hệ thống đấu thầu điện tử quốc gia, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Đặc biệt, Công ty đã thực hiện thuê các đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm để làm hồ sơ mời thầu, chấm thầu đúng quy định, đem lại hiệu quả cao.

Công tác xét duyệt trúng thầu phải thật sự minh bạch, công khai phải diễn ra đúng 3 bước quy định: Hồ mời thầu chặt chẽ, mua được hàng hóa phải thật đảm bảo chất lượng, các sản phẩm phải được giá rẻ nhất tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Và điều đó đã và đang là Tôn chỉ của Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành khi thực hiện bất kỳ các gói thầu.

                                                                                       Hoàng Thanh

Tin liên quan