Đắk Nông: Thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực y tế

Cập nhật: 12/04/2024 09:06

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông vừa ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân, y dược cổ truyền và hoạt động thẩm mỹ có can thiệp xâm lấn đợt 1 năm 2024. Theo đó, ông Mai Văn Mỹ, Chánh Thanh tra Sở Y tế làm Trưởng đoàn.

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông vừa ra Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân, y dược cổ truyền và hoạt động thẩm mỹ có can thiệp xâm lấn đợt 1 năm 2024.

Thời gian qua, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân.

Theo đó, ông Mai Văn Mỹ, Chánh Thanh tra Sở Y tế, làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về hành nghề y theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám chữa bệnh; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về kinh doanh dược theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; Thông tư 02/2018/TTBYT ngày 22/01/2018 quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

Xử lý vi phạm theo Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH ngày 29/12/2022 của Văn phòng Quốc hội về Luật Xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp xử phạt vi phạm hành chính, Văn bản hợp nhất 01/VBHNBYT ngày 24/01/2022 của Bộ Y tế về nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

theo MẠNH QUỲNH – Tạp chí luật sư VN

https://lsvn.vn/dak-nong-thanh-lap-doan-kiem-tra-viec-chap-hanh-phap-luat-trong-linh-vuc-y-te-1712885850.html

Tin liên quan