Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cập nhật: 14/11/2023 18:37

Sáng 14.11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được kết nối với 396 điểm cầu và hơn 16.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm; các Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Việt Hà và Nguyễn Quang Trường.

Tại điểm cầu Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà…

Quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, sức mạnh đoàn kết của cả nước

Giới thiệu bối cảnh ra đời cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, GS.TS Tạ Ngọc Tấn nêu rõ, cuốn sách do Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức biên soạn, xuất bản. Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt bạn đọc vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm, đồng thời Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự Hội nghị

Cuốn sách tuyển chọn 40 bài viết với các nội dung vô cùng phong phú về tất cả các vấn đề vĩ mô, cụ thể cho từng lĩnh vực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được nêu tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, được kết cấu thành 4 chủ đề lớn.

Một là, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng – đây là những định hướng chung cho các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương.

Hai là, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại 6 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước.

Ba là, các bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi thăm, làm việc tại các địạ phương, đơn vị.

Bốn là, các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các buổi gặp mặt với các Bộ, ngành trung ương về các vấn đề vĩ mô, quản lý chung của đất nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, các nội dung thuộc 4 nhóm bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung tương đối bao quát các vấn đề đặt ra, liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của các vùng kinh tế trọng điểm; các vấn đề liên quan đến chấn hưng văn hóa, phát triển văn hóa toàn diện; các vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo cơ sở xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tạo được sự lan tỏa và hưởng ứng rộng khắp, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhờ đó, đường lối, chủ trương của Đảng nhanh chóng được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, được khẩn trương quán triệt trong thực tiễn, mang lại hiệu quả tích cực và thiết thực.

“Các bài viết, bài phát biểu cho thấy tinh thần trách nhiệm, những tư tưởng sâu sắc và cái nhìn rất sâu sát thực tiễn của người đứng đầu Đảng ta đối với từng ngành, từng vùng, đồng thời thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, sức mạnh đoàn kết của cả nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.

Mục tiêu là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” là mệnh lệnh của Ban Chấp hành Trung ương, của Tổng Bí thư đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết của các đảng bộ trực thuộc.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ, cuốn sách ra đời trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII – Hội nghị giữa nhiệm kỳ, sơ kết 1/2 chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó, có nhiều điểm sáng, chỉ tiêu, công việc được hoàn thành tốt theo tinh thần Đại hội XIII. Tuy nhiên, còn nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của các bộ, ngành trung ương, của các cơ quan chưa đạt, có nguy cơ không đạt. “Việc xuất bản cuốn sách trong thời điểm này cho thấy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng mong muốn tất cả các đảng viên tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mục tiêu cuối cùng là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định.

Thông qua việc học tập, quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương mong rằng, các tổ chức đảng, các cán bộ, đảng viên tập trung rà soát việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã xây dựng; đánh giá những việc đã làm tốt để tiếp tục phát huy, và việc nào chưa làm tốt phải khắc phục, vượt qua mọi thách thức.

Bí thư Đảng ủy Khối cũng đề nghị, cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai học tập cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; từ đó, rút ra những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phù hợp với cơ quan, đơn vị, bảo đảm khi triển khai thực hiện, cán bộ, cơ quan đơn vị mình cũng phải thấy rõ trách nhiệm và triển khai thực hiện.

Lưu ý, thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng không còn nhiều (khoảng hơn 2 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ khóa XIII của Đảng), Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần triển khai “thật sớm, thật nhanh” tư tưởng của cuốn sách đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, nêu cao quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Cùng với đó, cần tiếp tục triển khai học tập các cuốn sách khác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta trong sạch, vững mạnh”“Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”

Ngoài ra, có thể lồng ghép, tiếp tục quán triệt việc thực hiện Nghị quyết 35 – NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 – KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, các cấp ủy đảng chủ động đề xuất với Ban cán sự Đảng, tiếp tục tổ chức các Hội nghị sơ kết, kiểm điểm lại việc thực hiện Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Muốn thực hiện thắng lợi Nghị quyết này phải tổng kết thực tiễn, rà soát lại kết quả đã thực hiện được trong nửa nhiệm kỳ qua, những nhiệm vụ nào trọng tâm phải hoàn thành trong nhiệm kỳ này, những nhiệm vụ nào đang chậm cần triển khai và chưa triển khai phải nghiên cứu thật kỹ để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện.

“Tư tưởng của Tổng Bí thư là phải phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, do đó, các cấp, các ngành phải tự soi, tự sửa, xem lĩnh vực nào chưa tốt, lĩnh vực nào chưa tốt để triển khai thực hiện, và việc này phải làm ngay”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương lưu ý.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đề nghị phải thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên tổ chức Hội nghị chuyên đề để cán bộ, đảng viên được học tập Nghị quyết, thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói “Tiền hô, hậu ủng/Nhất hô bá ứng/ Trên dưới một lòng/Dọc ngang thông suốt” – tinh thần là phải đồng lòng, thống nhất trong lời nói và hành động, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá đã được Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đề ra; chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong hai năm cuối nhiệm kỳ; phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu dự Hội nghị

Cùng với đó, cần tập trung đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Chương trình hành động số 17-CTr/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, 100% các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt).

Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho đại hội các đảng bộ trực thuộc, Đại hội XIV của Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

theo Hoàng Ngọc – Báo Đại biểu nhân dân

Tin liên quan