Đẩy nhanh chuẩn hóa dữ liệu để sử dụng mã định danh công dân làm mã số thuế

Cập nhật: 04/12/2023 16:46

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế trên cả nước gấp rút thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, đồng bộ dữ liệu về thuế đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tiến tới sử dụng mã định danh công dân là mã số thuế.

Ảnh minh họa. 

Theo Tổng Cục Thuế, thời gian qua, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước đã đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế (MST) cá nhân, đồng bộ dữ liệu về thuế đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và làm sạch, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là MST theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Tuy nhiên, tính đến ngày 15/11/2023, kết quả triển khai rà soát, chuẩn hóa MST cá nhân với tỷ lệ số lượng MST cá nhân khớp đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Công an còn thấp.

Do đó, Tổng Cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải xác định việc triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế chỉ đạo để hoàn thiện việc đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và làm sạch, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là MST như Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định.

Các Cục Thuế phải tham mưu, đề xuất UBND các tỉnh, thành phố, Ban chỉ đạo triển khai Đề án 06 tại địa phương chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan công an, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân. Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo, phân công đến từng lãnh đạo bộ phận phụ trách, từng công chức chịu trách nhiệm triển khai. Đồng thời, xác định rõ lộ trình, xây dựng kế hoạch, phương thức triển khai đối với từng nhóm đối tượng phải thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân.

Tổng Cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế phấn đấu từ nay đến ngày 31/12/2023 hoàn thành kết quả ở mức cao nhất.

theo PV – Tạp chí luật sư VN

https://lsvn.vn/day-nhanh-chuan-hoa-du-lieu-de-su-dung-ma-dinh-danh-cong-dan-lam-ma-so-thue-1701675197.html

Tin liên quan