Đề xuất giá khám bệnh theo yêu cầu ở bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: Không quá 300 nghìn đồng một lần

Cập nhật: 21/11/2022 10:30

Ảnh minh họa.  Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp. Tính đúng, tính đủ trong khám, chữa bệnh theo yêu…

Ảnh minh họa.
 Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp.

Tính đúng, tính đủ trong khám, chữa bệnh theo yêu cầu

Theo dự thảo, cơ sở y tế công lập quyết định việc xây dựng giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại một trong hai phương pháp quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 25/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ.

Cụ thể, mức giá được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý và có tích lũy để tái đầu tư và phát triển, phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ sở y tế công lập quyết định việc xây dựng giá dịch vụ theo yêu cầu. Các chi phí để xây dựng giá dịch vụ theo yêu cầu gồm chi phí trực tiếp, tiền lương, quản lý, khấu hao tài sản, dự phòng rủi ro, tích lũy để tái đầu tư, phát triển dịch vụ.

Theo Dự thảo, đối với dịch vụ khám bệnh, khám, tư vấn, kiểm tra sức khỏe, cơ sở có thể xây dựng nhiều mức giá khám khác nhau theo chuyên khoa, theo thời gian khám bệnh, tư vấn và trình độ chuyên môn của người khám, tư vấn.

Đối với dịch vụ ngày giường điều trị, cơ sở có thể xây dựng nhiều mức giá giường điều trị khác nhau theo mức độ cung cấp nhân lực chăm sóc, điều trị và điều kiện cơ sở vật chất.

Đối với giá dịch vụ tự chọn hoặc đề nghị cơ sở y tế mời chuyên gia để khám, tư vấn, điều trị, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế, ngoài việc thực hiện theo quy định đối với dịch vụ khám bệnh, khám, tư vấn, kiểm tra sức khỏe, cơ sở có thể xây dựng mức giá theo một trong hai cách sau: Mức giá bao gồm cả chi phí để thực hiện dịch vụ và chi phí mời chuyên gia; mức giá chỉ bao gồm các chi phí để thực hiện dịch vụ còn các chi phí liên quan đến mời chuyên gia được tính theo từng dịch vụ cụ thể dựa trên thỏa thuận với người sử dụng dịch vụ.

Đối với dịch vụ khám, tư vấn, thực hiện các dịch vụ tại nhà, ngoài việc thực hiện theo quy định đối với dịch vụ khám bệnh, khám, tư vấn, kiểm tra sức khỏe, cơ sở có thể xây dựng mức giá theo một trong hai cách sau: Mức giá bao gồm cả chi phí thực hiện dịch vụ và chi phí vận chuyển, đi lại để thực hiện dịch vụ; mức giá chỉ bao gồm các chi phí để thực hiện dịch vụ.

Đối với dịch vụ chăm sóc toàn diện, cơ sở có thể xây dựng nhiều mức giá chăm sóc toàn diện khác nhau theo mức độ cung cấp nhân lực chăm sóc, điều trị; điều kiện cơ sở vật chất và các chi phí để thực hiện chăm sóc toàn diện theo các gói dịch vụ.

Mức trần không quá 300 nghìn đồng

Về dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu (chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật). Các đơn vị, bộ phận hoạt động dịch vụ theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập đầu tư xây dựng thành lập hoặc thuê cơ sở để thực hiện dịch vụ do đơn vị quyết định.

Trường hợp sử dụng tài sản công để hoạt động dịch vụ theo yêu cầu hoặc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết để hoạt động dịch vụ, thông tư này có quy định giá tối đa cụ thể như sau: Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, giá tối đa là 300 nghìn đồng/lần khám; các cơ sở y tế khác giá tối đa 200 nghìn đồng/lần khám.

Riêng trường hợp mời các chuyên gia trong nước (ngoài cán bộ cơ hữu tại đơn vị, bộ phận hoạt động dịch vụ theo yêu cầu), ngoài nước đến khám, tư vấn sức khỏe: đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở y tế và người sử dụng dịch vụ.

Về giá ngày giường tại các phòng điều trị theo yêu cầu (chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế) như sau: tại các đơn vị, bộ phận hoạt động dịch vụ theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập đầu tư xây dựng thành lập hoặc thuê cơ sở để thực hiện dịch vụ do đơn vị quyết định.

Trường hợp sử dụng tài sản công để hoạt động dịch vụ theo yêu cầu hoặc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết để hoạt động dịch vụ giá giường điều trị nội trú có giá tối đa 3 triệu đồng loại 1 giường/phòng (đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I). Ngoài ra, tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, có các mức từ 1,3 – 1,5 – 2,5 triệu đồng/ngày, tương ứng với các loại 4 giường – 3 giường – 2 giường/phòng.

Các cơ sở y tế khác tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ (trừ bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I) với mức giá ngày giường điều trị nội trú từ 900 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/ngày.

Các cơ sở y tế khác (trừ bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I) ở các tỉnh còn lại giá ngày giường điều trị nội trú dao động từ 600 nghìn đồng tới 1,5 triệu đồng/ngày.

Giá ngày giường điều trị ban ngày do đơn vị quyết định nhưng tối đa không quá 50% giá ngày giường điều trị nội trú.

Tin liên quan