Đề xuất luật hóa quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước

Cập nhật: 15/11/2023 08:42

Đây là ý kiến được Trưởng ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đưa ra tại phiên họp ngày 14/11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại phiên họp, các Đại biểu đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Ảnh minh họa.

Theo đó, phát biểu góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh điều tra cơ bản tài nguyên nước là một trong những nội dung rất quan trọng trong Luật này.

So với dự thảo Luật Chính phủ trình, đến nay dự thảo Luật đã được bổ sung nhiều nội dung. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, dự thảo Luật vẫn thiếu quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện điều tra cơ bản về tài nguyên nước, đề nghị tham khảo thêm Luật dầu khí để quy định.

Vấn đề quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân phải do luật định, tránh việc chỉ có 02 điều, lại đều giao Chính phủ quy định chi tiết như trong dự thảo Luật hiện tại.

Về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tài nguyên nước, Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân tích, dự thảo Luật quy định tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước và số liệu quan trắc thông qua Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia.

Trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cân nhắc tính khả thi trong việc áp dụng quy định này đối với cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên nước, nhất là cá nhân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đánh giá về quy định về giá tính thuế tài nguyên nước, báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, dự thảo Luật quy định theo hướng giá tính thuế tài nguyên nước căn cứ vào các yếu tố là mục đích sử dụng, mức độ khan hiếm, mức độ căng thẳng của tài nguyên nước, điều kiện khai thác và đặc điểm kinh tế – xã hội trong khu vực.

Nhấn mạnh quan điểm của Bộ Tài chính về hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên là hạn chế các quy định liên quan đến mục đích sử dụng, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị chỉ quy định giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Cũng tại phiên họp, một số ý kiến đề nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội hoàn thiện thêm một số nội dung đối với quy định về cấp quyền khai thác tài nguyên nước, hoạt động khai thác nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp để đảm bảo tính công bằng, hợp lý và linh hoạt.

Liên quan đến Điều 70 tại dự thảo Luật về dịch vụ về tài nguyên nước, các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, nghiên cứu để đảm bảo quy định chặt chẽ, cụ thể hơn về điều kiện của tổ chức, cá nhân khi xã hội hóa các dịch vụ về tài nguyên nước, bảo đảm quyết định điều hòa, phân phối tài nguyên nước; vận hành hồ chứa, liên hồ chứa theo thời gian thực để tối ưu hóa hiệu quả, lợi ích sử dụng nước, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tính mạng, tài sản của nhân dân ở vùng hạ du.

theo TRẦN QUÝ- Tạp chí luật sư Vn

https://lsvn.vn/de-xuat-luat-hoa-quy-dinh-ve-dieu-tra-co-ban-tai-nguyen-nuoc-1700006111.html

Tin liên quan