Đề xuất thay đổi một số thông tin trên thẻ Căn cước công dân

Cập nhật: 01/02/2023 16:24

Theo Dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) do Bộ Công an xây dựng, sẽ có một số thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ Căn cước công dân. Trong đó, mục “Quê quán” đổi thành “Nơi đăng ký khai sinh”

Dự thảo Luật cũng đề xuất cấp Căn cước công dân (CCCD) cho công dân là trẻ em dưới 6 tuổi; bổ sung quy định về cấp thẻ CCCD cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi; quy định về CCCD điện tử.

Cụ thể, CCCD điện tử là tài khoản định danh điện tử, chứa thông tin được in trên thẻ CCCD, thông tin được tích hợp vào thẻ CCCD và thông tin khác của công dân trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Việc sử dụng CCCD điện tử là để thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và giao dịch dân sự trên môi trường điện tử, hướng tới thực hiện hiệu quả Đề án 06.

CCCD điện tử có giá trị sử dụng tương đương như việc sử dụng CCCD trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình CCCD; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Dự thảo lần này cũng đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ CCCD. Cụ thể, giữ nguyên các thông tin in trên mặt trước của CCCD, gồm hình quốc huy; dòng chữ “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”; dòng chữ “Căn cước công dân”; ảnh khuôn mặt; số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; ngày, tháng, năm hết hạn. Đồng thời đề xuất đổi “Quê quán” thành “Nơi đăng ký khai sinh”; đổi “Nơi thường trú” thành “Nơi cư trú”.

Ở mặt sau của thẻ, Bộ Công an đề xuất lược bỏ vân tay, đổi thông tin và chữ ký của người cấp thẻ là Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thành “Nơi cấp: Bộ Công an”. Các thông tin về ngày, tháng, năm cấp thẻ; đặc điểm nhân dạng; chip điện tử được giữ nguyên.

Đáng chú ý, Bộ Công an đã đưa ra đề xuất Chứng minh nhân dân sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Cơ quan quản lý Nhà nước không được quy định các thủ tục về đính chính, thay đổi thông tin liên quan đến Chứng minh nhân dân, thẻ CCCD trong các giấy tờ nêu trên.

Tính đến nay, Bộ Công an đã cấp hơn 98 triệu số định danh cá nhân cho công dân trên toàn quốc đang có trên hệ thống; cấp trên 76 triệu CCCD gắn chip điện tử; đồng bộ hơn 234 triệu thông tin tiêm chủng; kích hoạt gần 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử trên toàn quốc.

Tin liên quan