Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 HĐND tỉnh Bắc Giang tiếp tục đồng hành, chia sẻ, nâng cao chất lượng giám sát, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của địa phương

Cập nhật: 25/03/2024 12:22

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang trình bày tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 sáng nay, 25.3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang Lâm Thị Hương Thành cho biết, bước vào những tháng đầu tiên của năm 2023, Bắc Giang cũng như các địa phương khác trong cả nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế – xã hội, thể hiện rõ khi tăng trưởng kinh tế quý I của tỉnh chỉ đạt 8,4%.

Chủ động tập trung nguồn lực, tháo gỡ nhiều nút thắt, điểm nghẽn

Tuy nhiên, bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, bước vào quý II, Bắc Giang đã chủ động tập trung các nguồn lực, tháo gỡ nhiều “nút thắt”, “điểm nghẽn. Nhờ đó, kinh tế Bắc Giang đã có sự phục hồi kỳ diệu kể từ quý II để có mức tăng trưởng cả năm đạt 13,45%, đứng đầu cả nước; Quy mô GRDP đứng thứ 12 cả nước và đứng đầu các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ; chỉ số PCI của tỉnh năm 2022 đứng thứ 2 cả nước. Thu hút đầu tư đạt kết quả nổi bật, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI đạt trên 3 tỷ USD, đứng thứ 4 cả nước, Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 4 và chỉ số chuyển đổi số đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố.

Đóng góp vào khối thành tích chung đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả của HĐND tỉnh; năm 2023, HĐND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 5 kỳ họp, trong đó có 3 kỳ chuyên đề, đã quyết nghị ban hành 88 nghị quyết quan trọng, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đúng quy định của pháp luật, giúp khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực mới cho thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Đồng thời, tổ chức đánh giá toàn diện thực trạng, tình hình thi hành pháp luật, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông qua hoạt động giám sát, kịp thời đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đồng hành cùng UBND tỉnh khắc phục những khó khăn, tồn tại, tháo gỡ những điểm nghẽn, bất cập trong hoạt động điều hành, quản lý, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Luôn xác định đúng vai trò, chức năng, vị thế trong quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương

Nhấn mạnh một số việc làm nổi bật thể hiện vai trò của HĐND tỉnh để trả lời câu hỏi “Vì sao trong bối cảnh khó khăn, nhiều thách thức, Bắc Giang lại có được những kết quả nổi bật như vậy?”Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lâm Thị Hương Thành nêu rõ, trước hết, HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chủ động triển khai có hiệu quả Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội cũng như Chương trình công tác năm 2023.

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm của Thường trực, các ban; phân công rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân chủ trì, phối hợp thực hiện nhằm tăng cường tính chủ động, hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ.

Đặc biệt, “đây là năm thứ 2, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang với trách nhiệm nêu gương đã họp bàn, thống nhất giao 35 nhiệm vụ trọng tâm cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh trực tiếp phụ trách, trong đó hai đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được giao 5 nhiệm vụ trọng tâm, giữa năm có tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời nhận diện, bàn biện pháp tháo gỡ các vấn đề vướng mắc phát sinh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ”, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang nêu rõ.

Thứ hai, HĐND tỉnh luôn xác định đúng vai trò, chức năng và vị thế trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương: Thể hiện thông qua việc HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết nhằm cụ hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh được ban hành sát với tình hình thực tiễn, kịp thời, phản ảnh đúng tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ngoài việc quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời xem xét, cho ý kiến đối với 77 nội dung do UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật để kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Giám sát chuyên đề phải có trọng tâm, giám sát thường xuyên phải toàn diện

Thứ ba, đạt được những kết quả nêu trên, theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang, còn do HĐND tỉnh luôn sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trên mọi mặt công tác.

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, điều hòa các Ban chủ động tiếp cận, phối hợp ngay từ đầu với các cơ quan chuyên môn của UBND trong việc chuẩn bị nội dung kỳ họp. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp có nhiều đổi mới theo hướng giảm thời gian trình bày báo cáo, thay báo cáo bằng phóng sự hình ảnh; tăng thời gian thảo luận, chất vấn, giám sát tại kỳ họp.

Với phương châm “Giám sát chuyên đề phải có trọng tâm, giám sát thường xuyên phải toàn diện”, năm 2023, bên cạnh việc tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề (trong đó: HĐND tỉnh một cuộc, Thường trực HĐND tỉnh 2 cuộc, các ban của HĐND tỉnh 3 cuộc), HĐND tỉnh tăng cường giám sát thường xuyên đối với các quyết định của UBND cùng cấp cũng như xem xét việc ban hành các Nghị quyết của HĐND cấp huyện, thành phố. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện 2 văn bản do UBND tỉnh ban hành chưa phù hợp với quy định; xem xét 208 Nghị quyết do HĐND các huyện, thành phố ban hành tại kỳ họp thường lệ tháng 7 và tháng 12; kịp thời tổ chức 2 hội nghị trao đổi, hướng dẫn đối với Thường trực HĐND các huyện, thành phố, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn để các đơn vị thực hiện.

Chú trọng tổ chức các phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh. Gắn báo cáo kết quả khảo sát với hình ảnh thực tế để giúp cho các đại biểu dự có cái nhìn toàn diện về những hạn chế, tồn tại, những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh được tiếp tục đổi mới, nghiêm túc, thực chất và hiệu quả. Kết thúc phiên chất vấn, giải trình đều ban hành Nghị quyết và kết luận xác định rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện.

Hoạt động TXCT có nhiều đổi mới, ngoài TXCT thường lệ trước, sau các kỳ họp, tăng cường TXCT theo chuyên đề để lấy ý kiến rộng rãi đến các đối tượng trực tiếp thụ hưởng chính sách dự kiến ban hành, góp phần tăng tính hiệu lực, hiệu quả của các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, nhất là nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù.

Năm 2024 dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, để thực hiện được mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP của tỉnh 14,5%, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang khẳng định, đòi hỏi phải có sự quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn.

HĐND tỉnh xác định tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, các tổ và đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng các kỳ họp, tăng cường tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của tỉnh.

Ngay đầu tháng 4 này, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, kịp thời đôn đốc, xem xét, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện nghị quyết; rà soát các Nghị quyết đã ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang cho biết.

HĐND tỉnh Bắc Giang luôn xác định đúng vai trò, chức năng và vị thế trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, thể hiện thông qua việc HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết nhằm cụ hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh được ban hành sát với tình hình thực tiễn, kịp thời, phản ảnh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiêu biểu có thể nhắc đến một số nghị quyết quan trọng như:

Các nghị quyết phân bổ vốn đầu tư công, quyết định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư liên kết vùng, tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư các trục giao thông kết nối liên tỉnh, như: Đường Vành đai 5; đường nối Quốc lộ 37 – Quốc lộ 17 – Võ Nhai (Thái Nguyên), xây dựng đường và cầu Xuân Cẩm kết nối huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với Sóc Sơn – Hà Nội; cầu Hòa Yên kết nối với Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; xây dựng Cầu Đồng Việt kết nối tỉnh Bắc Giang với Hải Dương; cầu Hà Bắc 2 kết nối với tỉnh Bắc Ninh; đặc biệt là đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh để mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lạng Sơn, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt quan trọng nhất ở điểm đầu cửa ngõ của tỉnh; các tuyến đường kết nối khu vực huyện Sơn Động, Lục Nam với tỉnh Quảng Ninh, huyện Lục Ngạn, Lục Nam với huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn… nhiều trục giao thông quan trọng được đầu tư xây dựng và hoàn hành đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, tăng cường liên kết vùng.

Các nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Giang, đô thị Việt Yên, đô thị Chũ (huyện Lục Ngạn); nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị xã Việt Yên và thành lập các phường thuộc thị xã Việt Yên để ngày 13.12.2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, rút ngắn 2 năm so với kế hoạch.

Xác định công nghiệp là trụ cột, động lực chính để tăng trưởng, HĐND tỉnh ban hành 12 nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp, đây là cơ sở quan trọng để tiến hành thủ tục thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, giải quyết vấn đề thiếu mặt bằng sạch; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư lớn có tính chất dẫn dắt, kết nối với các doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, “chùm” chính sách cho phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản; chính sách hỗ trợ liên kết, xây dựng sản phẩm OCOP… giúp cho nông nghiệp thực sự là trụ đỡ của nền kinh tế và xây dựng nông thôn mới vượt tiến độ đề ra.

Nhiều chính sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, lao động việc làm được ban hành sát với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, như Nghị quyết hỗ trợ học sinh, giáo viên trường chuyên tỉnh, chuyên gia tập huấn và học sinh tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế đã đưa Bắc Giang có vị trí thứ 7 về số lượng giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, tạo đà cho du lịch phát triển, thu hút trên 2 triệu du khách đến trong năm.

theo Nguyễn Vũ lược ghi – Báo Đại biểu nhân dân

Tin liên quan