Hôm nay Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội

Cập nhật: 01/11/2023 09:39

Hôm nay, Thứ tư, ngày 01/11/2023, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tám của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo dự kiến chương trình, hôm nay Quốc hội sẽ dành cả ngày làm việc tại hội trường tiếp tục thảo luận về các nội dung sau:

Thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024.

Thứ hai, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Thứ ba, kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ tư, Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thứ năm, kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, ngày 31/10/2023, ngày làm việc thứ bảy của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, buổi sáng dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận đã có 25 đại biểu phát biểu, 05 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến các vị đại biểu đánh giá cao việc chuẩn bị Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thống nhất với nhiều nội dung của dự thảo luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về những nội dung sau: Phạm vi điều chỉnh; tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; các hành vi bị cấm; công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh; điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản; hình thức, phạm vi kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản, chuyển nhượng dự án bất động sản của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng có sẵn của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; nguyên tắc kinh doanh, thực hiện giao dịch kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn; điều kiện của nhà ở, công trình xây dựng có sẵn đưa vào kinh doanh; nghĩa vụ của bên đưa nhà ở, công trình xây dựng có sẵn vào kinh doanh; yêu cầu chung đối với kinh doanh quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; trách nhiệm của chủ đầu tư dự án bất động sản; trách nhiệm của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản; bảo lãnh trong bán, mua, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai; nguyên tắc kinh doanh nhà ở, thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; điều kiện đối với nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh; hợp đồng, sử dụng hợp đồng trong kinh doanh bất động sản; thanh toán trong giao dịch bất động sản; điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản; nguyên tắc, các biện pháp thực hiện điều tiết thị trường bất động sản; cơ chế giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản.

Kết thúc phiên thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tại phiên thảo luận đã có 24 đại biểu phát biểu, 02 đại biểu tranh luận.

theo HÀ ANH – Tạp chí luật sư VN

https://lsvn.vn/nga-y-01-11-quoc-hoi-tiep-tuc-thao-luan-ve-ket-qua-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-1698793455.html

Tin liên quan