Kho bạc yêu cầu hệ thống tăng cường kỷ cương thực thi công vụ

Cập nhật: 18/09/2023 10:04

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa ban hành Chỉ thị số 5129/CT-KBNN về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong toàn hệ thống.

4,5% khách hàng hài lòng với sự phục vụ của hệ thống kho bạc. Ảnh: T.Linh

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị trong hệ thống KBNN đã nghiêm túc triển khai thực hiện và có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành công việc. Qua đó góp phần tạo nên sự thông suốt, thuận lợi đối với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước khi giao dịch với KBNN. Kết quả đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng phục vụ của hệ thống KBNN trong những năm qua đều đạt trên 94,5%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế; cụ thể, tiến độ triển khai một số đề án, chính sách chưa đạt yêu cầu; việc trả lời những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của KBNN địa phương và tham gia ý kiến với các đơn vị liên quan đôi lúc còn chậm, nội dung còn chung chung, không rõ quan điểm. Công tác chỉ đạo, điều hành của một số lãnh đạo đơn vị chưa thực sự quyết liệt, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Một số công chức có biểu hiện gây nhũng nhiễu, phiền hà, có thái độ, hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức công vụ khi giao dịch với các đơn vị sử dụng ngân sách.

“Những hạn chế trong triển khai công việc trong toàn hệ thống phải được nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương khắc phục”, Tổng giám đốc KBNN Trần Quân nhấn mạnh trong Chỉ thị.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống KBNN, tại Chỉ thị, Tổng giám đốc KBNN yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố phải chú trọng phân định, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng công chức có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của công chức giữ chức vụ lãnh đạo các cấp để làm cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành công việc. Phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và đúng với quy định của pháp luật. Tăng tính chủ động trong quá trình giải quyết công việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh công việc.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của KBNN. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công chức KBNN có thái độ hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Cùng với đó, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ và hoạt động quản trị nội bộ nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ công của KBNN. Kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển công chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên, vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

KBNN cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành quy định giờ giấc làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng giao dịch, về thực hiện văn hóa công sở. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, có thái độ nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không để xảy ra những vụ việc gây hậu quả và tác động tiêu cực do quan liêu trong quản lý, thiếu trách nhiệm, tắc trách, vô kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Trước đó, tháng 2.2023, Tổng giám đốc KBNN cũng ban hành chỉ thị tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống kho bạc; đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023. Trong đó yêu cầu công chức kho bạc tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch; không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 1 lần; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do.

theo Vy Hương – Báo Đại biểu nhân dân

Tin liên quan